Utvärdering

Merry ChristmasTerminen är nästan slut och det är dags för en utvärdering. De som vill veta sina betyg är också välkomna att höra av sig (om ni hunnit göra era muntliga prov, annars är det inte färdigt än).

Vad jag vill att vi ska diskutera i utvärderingen är kursens innehåll, arbetsformer och saker som ni tycker är har fungerat bra respektive mindre bra under kursens gång.

Till sist – här kommer några levnadsråd från Galenskaparna respektive Monty Python:

Always look at the bright side of life: http://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ

Vilka levnadsråd lever ni efter? Tipsa gärna oss andra genom att skriva en kommentar till detta inlägg!

Comments off

Modernismen och 1900-talet

Retro FuturismMan brukar säga att 1900-talet är ”ismernas” århundrade. Kanske känner du igen begrepp som modernismfuturism, dadaism, expressionism, surrealismexistentialism, minimalism … Nu skiftar det nämligen flera gånger vilka ämnen man bör skriva om och hur man ska skriva om dem.

Under 1900-talet var det många författare som ville göra revolt mot de gamla traditionerna, som man tyckte stod för förtryck av människor och idéer. En del författare hyllade allt som var modernt och bröt mot regler och normer vad gäller både vad man kan skriva om och hur man kan skriva. En del gick så långt i sitt experimenterade att texterna i dag känns väldigt svåra att förstå och ta till sig, men då tyckte de som banade vägen att greppen var nya, spännande och fräscha.

Några exempel på sådana texter är futuristen Vladimir Majokovskijs dikter till exempel ”Ett moln i byxor”, Virginnia Woolfs roman Mot fyren, Marcel Prousts romanprojekt På spaning efter den tid som flytt (det är i den mycket långa! romanen som huvudpersonen doppar en madeleinekaka i lindblomste och minns sin barndom) och James Joyces roman Odysseus (en berättelse som på ett intelligent sätt är helt baserad på Odysséen, men som utspelar sig under en dag i Dublin 1904, boken är även mycket känd för sina många och långa inre monologer).

Introducing KafkaAndra mycket kända romanförfattare är Frans Kafka som bl a skrivit Processen och Förvandlingen (och som givit upphov till begreppet ”kafkalik” – vet du vad det betyder?), Ernest Hemingway som bland annat skrivit Farväl till vapnen (och som är känd för att skriva ”hårdkokt prosa” och använda sig av isbergsteknik – vet du vad det innebär?), Edith Södergran som skrivit fantastiska dikter och Pär Lagerkvist som också skrivit underbara dikter som till exempel ”Ångest” och en samling korta men mycket välskrivna och intressanta romaner till exempel Dvärgen och Barabbas.

En del författare reagerade på det moderna och valde att använda sig av en mer traditionell berättarstil, men modernismen har påverkat vad författare vågar och vill skriva om samt hur de skriver. Friheterna har blivit större.

Uppgift:

Uppgiften är att hitta intressant material (fakta, konkreta exempel, etc) om modernismen och 1900-talets romaner, noveller, dikter, filmer, dataspel, serier, konst, arkitektur, musik … Välj gärna extrema exempel. Välj gärna sånt som fascinerar dig.

Lägg länkarna som kommentarer här på bloggen och skriv kommentarer till dem (Vad visar de? På vilket sätt tycker ni det är ett bra material? Är det till exempel intressant på något vis och/eller viktigt?)

Sista veckan ska vi i helklass visa varandra exempel. Vi kan till exempel utgå från kommentarsfältet här och titta på det gemensamt. Det kan vara i form av bilder, något filmklipp, någon roman vi tar med och berättar om någon musik vi presenterar och får lyssna lite på … Berätta gärna om något spännande eller kul eller konstigt kulturexperiment som du reagerat på!

 

 

 

Comments off

Skriva dikter: övning 1

Gruppövning (3-4 personer per grupp)

Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran.

Analysera och diskutera den tillsammans!

Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att tillsammans i gruppen skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv.

Förslag på anaforer:

”Sverige är …”

”Framtiden är …”

”Kärlek är …”

”Lycka är …”

”Mitt hem är …”

”Havet är …”

”Du är …”

”Jag är …”

Lycka till!

Redovisning: Vi går tillsammans igenom era analyser av Södergrans dikt och sedan presenterar ni era dikter för resten av klassen.

Comments off

Viktiga begrepp

Ta reda på vad begreppen betyder och ge exempel på dem (gärna exempel som ni i gruppen kommer på själva). Redovisa tillsammans i gruppen genom att skriva en kommentar till detta inlägg! (Glöm inte att skriva era namn på kommentaren!)

 • Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer)
 • Allitteration
 • Allusion
 • Anafor
 • Antites
 • Assonans
 • Besjälning
 • Bildlig resp bokstavlig betydelse
 • Eufemism
 • Fri vers
 • Liknelse
 • Metafor
 • Onomatopoetisk
 • Parafras
 • Paradox
 • Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba)
 • Rytm
 • Sinnesanalogi
 • Slutrim
 • Stilfigur/stilmedel
 • Strof
 • Symbol
 • Versrad
 • Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el stigande (jamb, anapest) takt
 • Överklivning

Comments off

Är du intresserad av att lära dig mer om retorik?

Retorik är både nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort. Här kan du hitta några länkar som du kan ha nytta av om du vill lära dig mer. I de två första inläggen är det mest en allmän introduktion och sedan beskriver jag steg för steg hur man lägger upp ett tal eller en text på ett retoriskt sätt:

Här ger kan du hitta länkar till några olika webbplatser med tips, exempel på skickligt upplagda tal och annan inspiration:

Att läsa böcker om retorik brukar vara väldigt lustfyllt. De som skriver sådana böcker brukar nämligen själva vara skickliga retoriker. Jag läser just nu Snacka snyggt av Elaine Bergqvist (2011) och i den börjar hon med att beskriva fem steg för att få lyssnarens uppmärksamhet. Dessa steg är:

1. Skalet: Var medveten om vilka förväntningar din person skapar och försök att dra fördel av detta, istället för att bli ett offer för dem. Försök alltså att vrida eventuella fördomar till fördelar, genom att ge exempel och beskriva erfarenheter som bevisar motsatsen. ”Du kanske undrar hur jag som är så ung kan ha en aning om detta, men …”

2. Kläder: Klä dig medvetet. Vilka signaler vill du sända? Vill du visa att att du är en korrekt och noggrann person, att du tillhör en viss yrkes- eller intressegrupp eller att du är en del av den grupp som du talar inför och därför klär dig som dem? Tänk på att din klädsel påverkar hur du talar: klär du dig i kläder som du känner passar för sammanhanget uttrycker du dig också bättre. Snygga kläder kan till och med bidra till ett gott självförtroende.

3. Rösten: Använd rösten för att förstärka ditt budskap. Försök att hitta känslan bakom orden. Tala med dynamik och inlevelse, så att det hörs att du tror på det du säger. Betona viktiga ord. Variera ditt tempo och utnyttja pauser så att du får en stunds eftertanke och de som lyssnar får en chans att låta budskapet sjunka in. Variera din tonhöjd. Tänk på att om du sänker tonhöjden i slutet av ditt påstående låter du mer övertygande, medan du låter osäker om du höjer den (som i till exempel en fråga). Undvik nervösa skratt.

4. Kroppsspråket: Titta på dem som du talar till och tänk på att försöka få lite ögonkontakt med alla. Visa välvilja mot dem som du ska tala för, till exempel genom att le mot dem. Försök att ha ett öppet kroppsspråk och låt armarna vara med. Visa öppna handflator. Undvik att peka på dina åhörare. Det känns hotfullt. Sträck på ryggen! Undvik att stå med korsade ben och att pilla i håret! Förflytta dig gärna lite. Som parentes kan nämnas att en anledning till varför PowerPoint kan vara så sövande är just att blicken fästs på en plats och till det kommer fläktljudet (Zzzzz …).

5. Budskapet: Var noga med att tydligt ge svar på lyssnarens tre frågor: 1) Vem är du? (ethos) 2) Vad vill du?/Vad ska du prata om? (logos) och 3) Vad har åhöraren för nytta av att lyssna på det här? (pathos). Med hjälp av stilfigurer kan du få åhöraren att bättre minnas ditt budskap. Exempel på vanliga och mycket användbara stilfigurer är ordupprepningar, utrop eller retoriska frågor. Många talare använder sig mer eller mindre medvetet av till exempel allitterationer,  allusioner, anaforer, antiteser, bildspråk såsom liknelser och metaforer, besjälningar, eufemismer, medvetna under- och överdrifter, parafraser och paradoxer. Om du vill använda dig av den här typen av stilmedel, så se till att de passar in i ditt tal på ett naturligt sätt.

Det här klippet inleds med en anafor och talaren betonar vikten av pauser och att tro på det man gör:

Här kan du se två fina exempel på elever som vågar ta ut svängarna när de håller sina tal:

 

Comments off

Att skriva det nationella provet i svenska på dator

Bra att tänka på …

Datorer har en tendens att krångla.

Du kan själv göra en del för att minska risken att förlora ditt arbete.

🙂    Spara filen du tänker arbeta i direkt innan du ens börjar skriva, ge filen ett vettigt namn.

🙂    Spara den på enhet H: (dit brukar Mina dokument peka men kontrollera för säkerhets skull att den hamnar på H: gå in på Den här datorn för att hitta dit.) Öppna inte filer som börjar tecknet ~.

🙂    Spara hela tiden medan du arbetar. Bra tillfällen att spara är då man stannar upp i skrivandet för att tänka lite eller innan man börjar läsa igenom det man skrivit.

🙂   Om du skriver på bärbar dator. Tänk på att batteriet är begränsat, all onödig programkörning bör undvikas för att spara på batteriet, du kommer att skriva under många timmar.

🙁    Om datorn krånglar. Ta det lugnt, starta eventuellt om och kolla snabbt vad som gått förlorat och fortsätt att arbeta utifrån det du har kvar. På så vis förlorar du minst tid.

🙂    Då du ska skicka in ditt arbete med e-post till din svensklärare passa på att samtidigt skicka en mail-kopia till dig själv. Därmed får både läraren och du samma mail vilket ger dig möjligheten att kolla att ditt arbete verkligen bifogades i mailet. Bifoga inte filer som börjar med tecknet ~.

Lycka till!

önskar vi på Österlengymnasiet

Comments off

Några generella skrivråd

A. Läs uppgiften noga och följ anvisningarna!

Vilket är syftet med texten? Vad ska den användas till och vilka mottagare vänder den sig till? Är texten anpassad efter detta?

B. Tänk och uttryck dig självständigt!

Vanligt i skrivuppgifter är att man vill att eleven ska göra jämförelser (hitta likheter och skillnader) mellan texterna: ”Både författare A till text A och författare B till text B skriver i sina artiklar om…, men författare B tar dessutom upp …”.

Ofta vill man att du ska skriva vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar texterna eller bilderna och varför du tolkar dem som du gör, etc. Tänk då på att inte bara skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv! Ge både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

C. Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! Skriv till exempel: ”Jag håller med Bodil Jönsson när hon i sin bok Tio tankar om tid (1999) skriver att …”.

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar, t ex ”Anna Döbling avslutar sin dikt med att …” och skriv ”jag anser/tycker/tror/ …” när det är dina egna tankar, t ex ”Jag tror att Gunnar Fröding ville säga följande med sin novell …” eller ”Den texten, A, får mig att tänka på text B därför att …”.

D. Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller med en blankrad. Du ska alltså inte ta en ny rad efter varje punkt! = Detta är faktiskt ett mycket vanligt problem, så var observant!

Ett annat vanligt problem i era texter är satsradningar. Ett exempel: ”Jag har läst inledningskapitlet till boken Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat av Lennart Hagerfors, det fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar, inte bara komma! (”Jag har läst inledningskapitlet till boken Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat av Lennart Hagerfors. Det fick mig att tänka på att…”)

E. Inledning

Tänk på att skriva en inledning där du berättar vad din text kommer att handla om. Berätta varför du skriver och vad du ska skriva om. Om du ska skriva ett brev, så tänk t ex på hur ett brev inleds med hälsningsfras och presentation av vem man är och vad man vill den person eller myndighet som man skriver till.

F. Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Se till att din text är självbärande! Kan den läsas av någon som inte har läst det material som du skriver om?

Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

G. Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text. Detta kan du t ex göra genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text, skriva en slutsats och/eller återknyta till din inledning av texten.

Lycka till!

PS. Tillhör du dem som är lite osäker på när du ska använda ”de” respektive ”dem”?  Då tycker jag att du ska konsultera Teacher on Demand. 🙂  I den här filmen får du också repetera begreppen: ”satsdelar” såsom ”subjekt” och ”objekt” samt ”ordklasser” såsom ”pronomen”.

Vad tycker du om filmen? Klarnade det?

Här kan du läsa Svenska Språknämndens råd i frågan:

http://www.spraknamnden.se/sprakladan/ShowSearch.aspx?id=id=48022;objekttyp=lan

Comments off

Träning inför det nationella provet, på lektonstid tisd 25/10

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”resor” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text:

Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har det publicerats)! Tänk på att den som läser ska kunna hitta materialet med hjälp av din källhänvisning!

Berätta/beskriv/förklara vad du tycker att materialet vill säga (till exempel: hur tolkar du det, vad är viktigt/centralt i det) och

motivera/förklara/argumentera varför du tycker att materialet passar så väl in på temat ”resor” (till exempel: hur syns det/på vilket sätt är det tydligt att det handlar om ett slags resa, varför tar du fasta på just den här texten/bilden)!

Till din hjälp får du ha allt material som du fått i samband med det nationella provet. Ta alltså med dig text- och bildhäftet och lösbladen om det muntliga och det skriftliga provet.

Tänk särskilt på följande när du skriver:

 • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
 • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
 • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
 • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
 • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
 • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
 • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.

Ni ska skriva era texter på lektionstid och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin Tema: resor.

Vi ska senare läsa varandras inlägg och kommenterar dem både vad gäller innehåll och form.

Du ska samla allt i din personliga blogg (den fungerar som ett slags portfolio). Gå därför även in på din egen blogg och lägg en länk till ditt inlägg (eller publicera hela inlägget även där) och lägg länkar till dina kommentarer (1 st längre och 3 st kortare) på klasskamraternas inlägg (så att du fyller på din ”portfolio”).

Lycka till!

 

Comments off

Wordle över era fria associationer kring ”resa”

Wordle: ATT RESA

Wordle: Att resa

Wordle: Att resa

 

Wordle kan vara ett effektivt verktyg när man vill åskådliggöra en text. De ord som förekommer mest i texten blir störst på bilden och vice versa. På detta sätt kan man visa vad som är centralt i texten.

Här kommer era ord:

sträcka mat dryck transportmedel bil flygplan tåg buss båt utomlands semester packning väntan

hav semester människor kulturer mat länder glädje städer sol äventyr sightseeing livslust strand intryck kärlek erfarenhet roligt shopping souvenir färdas dagdrömma tåg flyg packa packa-upp glass solglasögon mopeder Grekland Italien snygga-killar vattenskoter snygga-badvakter magrutor växa utvecklas modigare SMES tonårstiden livet barndomen karusell finna-sig-själv bada klubbliv

resväska flygplan sol snö miljö utvecklas framtid förflutet upplevelse nya-människor fattigt nattliv taxi shopping strand mat kultur chilla finna-sig-själv växa bil buss palmträd sand hav glass hotell natur berg spänning förväntan

upplevelse underhållning avkoppling komma-bort ledighet festa nya-maträtter alkohol nya-människor kultur väder minne-för-livet

bagage väskor frihet tåg buss nya-människor utomlands malaria kvicksand kultur flygplats växa parasiter tropiska-floder myggnät iglar

sol ryggsäck väg flygplats station räls harmoni äventyr mat kultur sevärdheter vandrarhem

packa solkräm roligt vila festa förändring växa snö skidor snowboard familj vänner utrikes inrikes temperatursskillnad tidsskillnad nya-människor släkt minne upplevelser historia kamera turist kultur språk nya-maträtter

vandring fantasivärld böcker karriär nya-människor nya-kontakter upplevelse upptäckter lycka sorg utvecklas förändras finna-sig-själv bryta-mönster mogna flytta religiös-insikt förflytta flyga buss bil tåg transport vänner familj avkoppling spänning mat fest utomlands stränder

pengar semester sol bad sprit snö nya-maträtter turist flygplan vänner pass smuggling sightseeing

turist semester fest avkoppling sola bada restauranger souvernir bilder foto konst sightseeing upplevelse magsjuk åksjuk engelska tyska kinesiska språk

familj nöje roligt bryta-mönster fest kärlek värme äventyr sol sola glädje bada frihet rädsla lov upplevelse båt semester hotell flygplan dyrt

flygplats flygplan förväntan upplevelse förändring upptäcka nya-levnadssätt spänning nya-människor glädje lämna-vardagen nya-platser finna-sig-själv utvecklas nostalgi

Med hjälp av dem kan ni skapa egna bilder på  http://www.wordle.net/.

Comments off

Nyfiken på årets nobelpristagare i litteratur?

TranströmerI dag hade vi på svenskan så engagerande diskussioner kring fri abort och kring teaterns betydelse, att vi helt glömde bort att kl 13.00 hålla koll på vem som fick årets nobelpris i litteratur. Ja, nu vet ni det säkert redan: den svenske poeten Tomas Tranströmer.

Så klart är det redan någon som varit inne på Wikipedia och kompletterat artikeln om honom:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Transtr%C3%B6mer . Ta dig gärna också en titt i historiken. Det har varit febril aktivitet på sidan sedan vinnaren tillkännagavs, både i form av klotter och avstängningar men också i form av seriösa kompletteringar:  http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomas_Transtr%C3%B6mer&action=history

På Provläs.se kan du läsa dikter av honom:

Provläs Dikter och prosa 1954-2004 av Tomas Tranströmer

Comments off

« Previous entries Nästa sida »

Hoppa till verktygsfältet