Språkvetenskap: planering

Vårt första arbetsområde blir språkvetenskap.

Här är vår målsättning:

STOFFET:

 • Ni ska kunna se och diskutera kring språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort. Ni ska också kunna exemplifiera olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer.
 • Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket.
 • Ni ska utifrån textstudier kunna se likheter och skillnader mellan de nordiska språken.
 • Ni ska känna till huvuddragen i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar.
 • Ni ska känna till minoritetsspråkens ställning i Sverige.

FÄRDIGHETERNA:

 • Ni ska leta information (använd gärna flera källor och gärna flera olika typer av källor), sålla ut det viktiga i ett material och sammanställa det.
 • Ni ska på ett tydligt, intresseväckande, engagerat och övertygande sätt presentera ert material för era klasskamrater. Var noga med hur ni planerar lektionen (i vilken ordning ni ska göra vad, vad är mest logiskt?)!
 • Ni ska kunna anpassa er presentation efter er målgrupp (kurskamraterna) och ert syfte (att lära ut stoffet och göra kurskamraterna intresserade utav det).
 • Ni ska ge konkreta och bra exempel på det som ni tar upp och ni ska visa att ni kan generalisera och dra egna slutsatser utifrån materialet.
 • Ni ska använda någon form av hjälpmedel (till exempel overhead, projektor eller vita tavlan).
 • Ni ska utföra en övning med era kurskamrater. Naturligtvis ska ni själva ha tänkt ut en möjlig lösning på övningen.
 • Ni ska diskutera någon fråga med era kurskamrater. Naturligtvis har ni själva diskuterat frågan och ni kan ta upp olika aspekter på den.
 • Ni ska göra några kontrollfrågor på stoffet som vi avslutningsvis testar era kurskamrater på.

Här kan du läsa om hur muntliga uppgifter bedöms: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/bedomning/bedomning-av-muntliga-uppgifter/

Här är materialet vi ska utgå ifrån:

Vi utgår från boken Handbok i svenska språket. Dessa avsnitt ska vi dela upp mellan er:

Kap 37 Språkhistoria från urnordiska till Gustav Vasa (4 pers) och Kap 38 Språkhistoria från Gustav Vasa till vår tid (6 pers)

– svenskan i världen, svenskan förändras och urnordiska: dessa avsnitt tar jag
runsvenska (ca 800-1225) (2 personer, ca 15 min)
fornsvenska (1225-1526) (2 personer, ca 15 min)
äldre nysvenska (1526-1732): Gustav Vasas tid och 1600-talet (2 pers, ca 15 min)
yngre nysvenska (1732-1900): 1700-talet, 1800-talet, tyskans, franskans och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min)
nusvenska (1900-talet och framåt): språkvårdsreformer, purism och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min)

Kap 39 Språken i Norden (10-13 personer)
Redovisningstid: ca 1½h, det vill säga ett helt lektionspass på 80 min, för att visa och lyssna till något exempel och göra några korta övningar och diskussionsuppgifter.

ursprung
danska (2-3 personer, ca 20 min)
norska (2-3 personer, ca 20 min)
isländska (2 personer, ca 15 min)
färöiska, finskasamiska och grönländska (2-3 pers, ca 20 min)
invandrarspråk och minoritetsspråk i Sverige (2 personer, kan förslagsvis även ta inledningen om ”ursprung” s 234-236, ca 15 min)

Kap 40 Dialekter (2-3 pers)
Redovisningstid: 20-25 minuter för att berätta, visa (till exempel visa karta och lyssna till något ex) och göra en kort övning och diskussionsuppgift.

dialekter och riksspråk
– svenska dialektområden

Kap 41 Språkklyftor (6 pers)
Redovisningstid: 45 min för att berätta, visa och göra korta övningar och diskussionsuppgifter.

privat och offentligt språk
– skilda språk för olika behov: gruppspråk, fackspråk, myndighetsspråk
tvåspråkighet och halvspråkighet

könsskillnader

begränsad och utvecklad kod
Labovs tes

Kap 42 Språk, djur och människa (3 pers)
Redovisningstid: ca 20 min för att berätta och göra en kort övning och diskussionsuppgift.

jfr människor och djur
den universella grammatiken
språk och tanke

OBS! I kommentaren till det här blogginlägget ligger början till gruppindelningen. Gå gärna in och kolla och hjälp mig att fylla på genom att komma med önskemål!!

1 Comment

 1. cwaste Said,

  januari 13, 2011@ 06:58      

  Flera elever önskade bara ett alternativ och alla kan inte jobba med det. Jag ber er därför att komma med fler förslag på vad ni kan tänka er att jobba med!

  Här kommer förslag till indelning, hjälp mig att fylla på med era namn!

  Kap 37 Språkhistoria från urnordiska till Gustav Vasa och Kap 38 Språkhistoria från Gustav Vasa till vår tid (10 pers): Felicia, Linn, Filippa, Maria, Linus, Michelle, Natyra och Emilie (2 personer saknas, några som kan och vill ta fornsvenskan?)
  – svenskan i världen, svenskan förändras och urnordiska: dessa avsnitt tar jag
  – runsvenska (ca 800-1225) (2 personer, ca 15 min): Felicia och Linn (SMES)
  – fornsvenska (1225-1526) (2 personer, ca 15 min): Jamila och Leo
  – äldre nysvenska (1526-1732): Gustav Vasas tid och 1600-talet (2 pers, ca 15 min): Filippa B och Maria P (TE09)
  – yngre nysvenska (1732-1900): 1700-talet, 1800-talet, tyskans, franskans och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min): Linus och Michelle (SMES)
  – nusvenska (1900-talet och framåt): språkvårdsreformer, purism och engelskans inflytande (2 pers, ca 15 min): Natyra och Emelie (SMES)

  Kap 39 Språken i Norden (10-13 personer): Oskar, Jonathan, Fredrik, Jesper, Mergin, Christian, Freddy, Andreas, Mathias, Sebastian och Linus (TE09), Julya och Alma (SMES)
  Redovisningstid: ca 1½h, det vill säga ett helt lektionspass på 80 min, för att visa och lyssna till något exempel och göra några korta övningar och diskussionsuppgifter.
  – ursprung
  – danska (2-3 personer, ca 20 min): Jesper, Mergim och Christian (TE09)
  – norska (2-3 personer, ca 20 min): Jonathan, Fredrik och Oskar (TE09)
  – isländska (2 personer, ca 15 min): Freddy och Andreas (TE09)
  – färöiska, finska, samiska och grönländska (2-3 pers, ca 20 min): Mathias, Sebastian och Linus
  – invandrarspråk och minoritetsspråk i Sverige (2 personer, tar även inledningen om ”ursprung” s 234-236, ca 15 min): Julya och Alma (SMES)

  Kap 40 Dialekter (2 pers): Camilla och Milly
  Redovisningstid: 20-25 minuter för att berätta, visa (till exempel visa karta och lyssna till något ex) och göra en kort övning och diskussionsuppgift.
  – dialekter och riksspråk, svenska dialektområden (2-3 pers, ca 20 min): Camilla och Milly (SMES09)

  Kap 41 Språkklyftor (6 pers): Maria och Julia (TE09) och Sarah, Rebecca, Tilde och Elida (SMES)
  Redovisningstid: 45 min för att berätta, visa och göra korta övningar och diskussionsuppgifter.
  – privat och offentligt språk, skilda språk för olika behov: gruppspråk, fackspråk, myndighetsspråk, tvåspråkighet och halvspråkighet, begränsad och utvecklad kod, Labovs tes (4 pers, ca 15 min): Sarah, Rebecca, Tilde och Elida (SMES)

  – könsskillnader (2 pers, ca 15 min): Maria och Julia (TE09)

  Kap 42 Språk, djur och människa (3 pers): Agnes, Nadja och Tammie (SMES- resp TE09)
  Redovisningstid: 20 min för att berätta och göra en kort övning och diskussionsuppgift.
  – jfr människor och djur, den universella grammatiken, språk och tanke


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet