Referat

Läxa till tisdag v 10: Lär dig vad du ska tänka på när du skriver referat. Vi talar om hur man kan gå tillväga rent praktiskt (översiktsläsa, intensivläsa och stryka under eller skriva nyckelord i marginalen, osv) och så gör vi en övning tillsammans.

Läxa till torsd v 10: Skriv ett referat hemma på texten om Big Brother-staden. Ta med dig ditt färdiga referat till torsdagens lektion.

Vecka 11 skriver ni ett referat på lektionstid. Vi har bestämt att det blir på torsdagen. Texten som ni ska referera är på en sida (den går snabbt att läsa) och ni får den på tisdagslektionen så att ni kan läsa igenom den i lugn och ro.

Detta ska vara din målsättning när du skriver ett referat:

 • Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste i en text. Du får alltså inte lägga till nytt material och/eller tankar och idéer, utan allt måste redan finnas i ursprungstexten (eller filmen eller vad det är som du ska referera).
 • Den refererade texten ska beskrivas på ett rättvisande sätt. Ev citat ska vara korrekta (och ha källhänvisning). Du ska vara noggrann. Det får inte smyga sig in några fel eller missuppfattningar och du får inte ta ställning för eller emot det som du beskriver. Referatet ska alltså vara objektivt skrivet, sakligt och opartiskt.
 • Det ska finnas en tydlig och korrekt källhänvisning. De som vill läsa ursprungstexten (eller se filmen) måste kunna hitta den med hjälp av den information som du ger (i din källhänvisning).
 • Det ska finnas referatmarkeringar.
 • Referatet ska vara anpassat till föreskriven längd.
 • Referatet ska vara skrivet med dina egna ord. Det får alltså inte finnas med några lånade (stulna) formuleringar från den refererade texten.

Som vanligt ska du även tänka på tydlighet och struktur:

 • Texten ska vara lätt att förstå för de tänkta mottagarna. Vad har de för förkunskaper och intressen?
 • Texten ska kunna stå för sig själv. Läsaren ska förstå den refererade textens innehåll utan att själv ha läst texten.
 • Texten ska vara sammanhängande, både på textnivå (den röda tråden ska vara tydlig) och på meningsnivå (meningarna ska hänga ihop).
 • Texten ska ha en klar tankegång och disposition. Dispositionen markeras bl a genom styckeindelningen.
 • Texten ska ha en tydlig inledning och avslutning. Detta gäller särskilt lite längre referat.

Språk och stil:

 • Språket ska vara korrekt. Du ska följa praxis och vedertagna regler för skriftspråket.
 • Språket ska vara varierat och tydligt.
 • Stilen ska vara anpassad till skrivsituationen. Anpassa dig efter vilka som ska läsa din text. Vilka förkunskaper och intressen har de?

Ja, det var en del att sträva efter …

Lycka till!

Länktips:

Ett exempel

Exempel på referatmarkörer

”Referat” i Wikipedia

”Referat” i NE.se

Bra instruktioner för referatskrivning hittas även på hemsidan till Jyväskyläs universitet i Finland: https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/ruotsi/itseopiskelu-sjalvstudier/referat

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet