Litteraturvetenskap: några viktiga begrepp, verk och personer

För att bli bra på litteraturvetenskap behöver man inte bara kunna läsa texter från olika tidsperioder och kulturer. Man behöver också kunna en del begrepp (till exempel: lyrik, dramatik, epik, antiken, medeltiden, renässansen, akt, novell, rim och så vidare) och känna till viktiga verk (till exempel Iliaden, Odysséen, Kung Oidipus, Den gudomliga komedien, Decamerone, Don Quijote, Hamlet, Macbeth, Den Girige och så vidare) och  författare (till exempel Homeros, Sofokles, Dante, Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Molière och så vidare).

1. Läs igenom häftet och stryk under det som du tycker är viktigt!

2. Skriv nyckelord i kanten av texten, till exempel just viktiga ord och begrepp, centrala händelser, verk och författare!

3. Skriv korta kontrollfrågor och svar i stil med ”a) Vem anses ha skrivit Iliaden och Odysséen?” eller ”Ge exempel på två mycket kända verk som Homeros anses ha skrivit!” Ni får jobba i grupp om ni vill, men ni får i så fall bara vara mellan två och tre personer i gruppen.

4. Publicera era frågor här på bloggen med hjälp av kommentarsfunktionen på detta blogginlägg! Glöm inte att skriva vilka ni är som gjort frågorna. Skriv även svaren i slutet av varje inlägg.

5. Skriv vad du gjort i form av ett inlägg på din blogg. Skriv även varför du gjort det och länka till din kommentar med frågorna. Jobbar du i grupp så kan alla som varit i gruppen länka till samma kommentar på kursbloggen.

Några frågor?

Lycka till!

Tisdagen den 5 april kör vi Jeopardy och på torsdagen 7/4 gör vi ett litet skriftligt test.

7 Comments

 1. Maria Wallin Said,

  mars 22, 2011@ 12:16      

  Frågor till ”Litteraturvetarnas ordföråd”

  1. Hur många akter är tragedi, respektive komedi indelad i?
  2. Nämn de tre grundformerna inom litteraturvetenskap?
  3. Vilka är dramatikens huvudformer?.
  4. Vad är epik?
  5. Kärlekspoesi, TV-drama och dokumentärroman är tre exempel på ___________?
  6. Vad menas med lyrik?
  7. Vilka två huvudtyper delar man in noveller i?
  8. Ge exempel på två olika ”rimstilar”?
  9. Vad brukar man gruppera i storfer?
  10. Ge exempel på två versmått.
  11.Berätta kortfattat om samhället under antiken, medeltiden och renässansen!
  12. Vad hade ett stort inflytande gällande litteraturen under medeltiden?
  13. Vad händer med litteraturen under renässansen och franskklassicismen?
  14. Nämn minst två författare och två verk under antiken, medeltiden och renässansen/franskklassicismen.

  Vi hann inte skriva frågor på hela häftet, men det kommer förmodligen senare! 🙂
  // Maria Wallin, Julia Persson

  • Maria Wallin Said,

   mars 29, 2011@ 10:55      

   1. tragedi: 5
   komedi: 3
   2. Dramatik,Lyrik, Epik
   3. Tragedi,komedi, fars
   4. berättande diktining
   5. genrer
   6. förtätade, korta texter som uttrycker en känsla/stämning
   7. anekedotiska novllen, stämningsskildringen.
   8. allitteration, inrim
   9. verser
   10. hexameter, blankvers
   11. Antiken: Grekerna har livlig handel i Medelhavet, utvecklades demokrati, Grekerna besegrades av romarna på 200-talet f.Kr.
   Medeltiden: Furstar, adelsmän har makten. När pesten kom blev det kris i Europa.
   Renässansen och franskklassicismen:
   Handeln ökar, sker över havet (plus för kustländerna). Frankrike blir ledande kulturland på 1600-talet.
   12. Kyrkan
   13. Man har tagit inspiration från grekiskt, romerskt mönster.
   14.
   Antiken:
   Homeros: Illiaden
   Sofokles: Kung Oidipus

   Medeltiden:
   Dante Alighieri: Den gudomliga komedin
   Giovanni Boccaccio: Decamerone

   Renässansen/Franskklassicismen
   Migiel de Cervantes: Don Quijote
   Francois Rabelais: Den store Gargantuasförskräckliga leverne

 2. Tammie Svärd Said,

  mars 24, 2011@ 01:04      

  FRÅGOR:
  1. Vad är en vers?
  2. Vad är ett versmått? Vad hetter det versmått som används i Odysséen?
  3. Var producerades de flesta böckerna under medeltiden?
  4. Vilken institution hade mest inflytande över kulturlivet under medeltiden?
  5. Vad handlade Boccaccios verk Decamerone ofta om till skillnad från annan medeltida litteratur?
  6. För ungefär hur länge sedan utvecklades skriften?
  7. Vad handlar Homeros berättelser om?
  8. Vilka är de tre litterära grundformerna?
  9. Vad betyder hybris?
  10. Varför valde en del kvinnor från adeln att bli nunnor under medeltiden?
  11. Renässans betyder återfödelse. Vad var det som åderföddes under renässansen?
  12. Under åren runt 1500 utmanades många traditionella tankar. Berätta om en man och hans teori.
  13. Nämn en komedi och en tradegi som Shakespear skrivit.

  SVAR:
  FRÅGOR:
  1. En vers är en rad i en dikt.
  2. Ett rytmiskt mönster av betonade och obetonade stavelser. Hexameter.
  3. I klostren.
  4. Kyrkan.
  5. Hans verk handlade mcyket om lust och åtrå, ofta om nunnor och munkar som inte kunde stå emot lusten, medan den övriga litteraturen mestadels var religiös.
  6. För ungefär 5-6 tusen år sedan.
  7. Det trojanska kriget och vad som hände efteråt.
  8. Epik, Lyrik och Dramatik.
  9. Övermod
  10. För att kunna ägna sig åt intellektuellt arbete istället för att gifta sig och sköta en familj.
  11. Den antika kulturen.
  12. Nicholaus Copernicus, ifrågasatte: jorden är inte universums mittpunkt.
  Christofer Columbus, ifrågasatte: jorden är inte rund.
  Martin Luther, kritiska tankar mot den katolska kyrkan.
  13. Exempel tragedier: Romeo och Julia, Hamlet, Othello, Macbeth.
  Exempel komedier: En midsommarnattsdröm, Trettondagsafton.

 3. elida hovmöller Said,

  mars 24, 2011@ 02:21      

  lite frågor om ”Litteraturvetarnas ordföråd”

  1. Vad menas med akt?
  – är akt och scen samma sak?

  2. Vilka är dramatikens tre huvudformer?

  3. Vad är epik?

  4. Vad är genre?

  Svar:

  1. En akt en del av ett pjäs (skådespeleri)
  – en akt är indelat i mindre bitar sk. scener

  2. Tragedi, komedi och fars

  3. berättande diktning tex romaner och noveller

  4. diktart

  Det kommer fler frågor senare

  // Elida Hovmöller

 4. Linus Persson Said,

  mars 24, 2011@ 07:44      

  Frågor:

  1. Vad är en akt?
  2. Vad är epik?
  3. Ge ett exempel på en genre/diktart!
  4. Vad är en novell?
  5. Var brukar man man använda rim i tex?
  6. Vad kallas det man delar in verser i?
  7. Ge ett exempel på ett versmått
  8. Nämn Homeros två kända verk!
  9. Under vilken tid pågick medeltiden? Nämn två kända författare från denna tid!
  10. Vem skrev den gudomliga komedin?
  11. Nämn en komedi och en tragedi som är skriven av Shakespeare!
  12. Under vilken känd tidsperiod uppfanns boktryckarkonsten?
  13.Vad är ett epos? Ge ett exempel på ett epos!
  14.Nämn en viktig sak som skedde under renässansen!

  Svar:
  1.En del av ett skådespel i en pjäs
  2.En berättande diktning
  3.Kärlekspoesi, Tv-drama
  4.En kortare berättelse på prosa
  5.I sångtexter
  6.Strofer
  7.Hexameter
  8.Illiaden och Odyssén
  9.500-1500, Giovanni Boccacio och Snorre Sturlason
  10.Dante Alighieri
  11.tragedi: Romeo och Julia, komedi: Trettondagsafton
  12.Renässansen
  13.En längre berättelse på vers, Gilgamesh
  14.Mycket av den antika kulturen återupptäcktes

 5. Tammie Svärd Said,

  mars 29, 2011@ 10:07      

  Skrev fel i svaret på fråga 12,
  Christofer Columbus, ifrågasatte: jorden ÄR rund!

 6. Freddy Larsson Said,

  mars 30, 2011@ 07:49      

  1. Vilka är drammatikens 3 huvudformer?
  2. Hur många akter består en tragedi respektive en komedi av?
  3. Vilken av litteraturens grundformer kan beskrivas med berättande diktning?
  4. Vilka är Litteraturens 3 grundformer?
  5. Vad är prosa?
  6. Ett annat ord för längre berättelse på prosa?
  7. Annat ord för kortare text på prosa?
  8. Vilken litteraturform kan beskrivas med korta, förtätade texter som genom sin rytm och andra stilgrepp beskriver en känsla eller stämmning?
  9. Vilket är det bredare begreppet för text som genom sin rytm och stilgrepp skiljer sig från den raka prosan
  10. Vad kallas varje rad i en dikt?
  11. Vilket versmått består av sex daktyler?
  12. Mellan vilka årtal pågick antiken?
  13. Vad heter komedin av Aristofanes där kvinnorna sexvägrar?
  14. Vad hade man fått enligt grekerna om man var allt för kaxig?
  15. Vilken underhållning passade romarna bättre än teater?
  16. Mellan vilka årtal pågick medeltiden?
  17. Vem drev skolorna och universiteten på medeltiden?
  18. Vad utvecklades ur folktraditionen med gycklare och jonglörer?
  19. Vad behövde riddare kunna förutom att svinga ett svärd?
  20. Vad kallas den svenska kvinnliga författare på medeltiden som senare återupptäckts?
  21. Vilken bok skrev italienaren Boccaccio på 1300-talet?
  22. Mellan vilka årtal pågick renässansen?
  23. Vad betyder ordet renässans?
  24. Vem målade den kända tavlan ”Mona Lisa”?
  25. Vilken konst gjorde att man under renässansen kunde sprida tankar och budskap lättare?
  26. Vad heter den kända pjäsförfattare som skrev exempelvis ”Romeo & Julia” och ”Hamlet”
  27. Mellan vilka årtal pågick Franskklassicismen?

  1. Drammatik ,fars och tragedi 2. Tragedi 5st och komedi 3st 3. Epik 4. Epik, lyrik, drammatik 5. text 6. Roman 7. Novell 8. Lyrik 9. Poesi 10. Vers 11. Hexameter 12. 800 f.kr. – 500 e.kr. 13. Lysistrate 14. Hybris 15. Gladiatorspel 16. 500 e.kr. – 1450 e.kr. 17. Kyrkan 18. Commedia dell´arte 19. Poesi 20. Heliga Birgitta 21. Decamerone 22. 1450 – 1650 e.kr. 23. återfödelse 24. Leonardo da vinci 25. boktryckarkonsten 26. William Shakespear 27. 1650 – 1720 e.kr.


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet