Följ argumentationen, läs och kommentera!

I dag på svenskan ska ni läsa i tidningar, bloggar och Facebook om Österlengymnasiets framtid.

1. Skriv som en kommentar till detta inlägg vilka artiklar och sidor som du läst (skriv även upp länkarna).
2. Skriv vilka argument du hittar för och emot tesen att Österlengymnasiet bör läggas ner! Leta även efter argument för- och emot i kommentarerna. Ser du några generella trender? Hittar du några fula knep eller dåliga argument eller sånt som inte är relevant? Hittar du argument som du tycker är starka och bra?

1 Comment

 1. Julia Persson Said,

  april 26, 2011@ 10:52      

  Här har vi (Julia och Maria) hittat argument för och emot nerläggning:

  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1448838/rdquoSimrishamn-blir-ett-alderdomshemrdquo.html

  http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/article1448838/rdquoSimrishamn-blir-ett-alderdomshemrdquo.html

  För nerläggning
  – Nya beräknar visar att Österlengymnasiet har den högsta kostnaden per elev i Skåne och kommunen skulle spara 10 miljoner kronor på att avveckla Österlengymnasiet och skicka gymnasieeleverna till Ystad. Inklusive busskort till Ystad.
  -Vi kan inte låta allt flyta tills det är uppenbart för alla att något måste göras.
  -Elevkullarna minskar
  -Inom något år siar man om att totalt blott 200 elever finns på skolan.
  -Bakom det omvälvande förslaget för byskolorna ligger det faktum att kvaliteten på undervisningen och resultaten i grundskolorna försämrats de senaste åren
  -De svaga barnen får inte den hjälp de behöver

  Emot nerläggning

  -Men voteringen slutade 6 mot 5. (Det var inte en självklar enighet)
  -Först säger man ja till friskoleansökningar och nu fullbordar man genom att stänga den kommunala skolan som man investerat 20 miljoner ¬i alldeles nyligen
  -Då föreslog förvaltningscheferna att gymnasieskolan skulle få 5,6 miljoner kronor. Trots detta tillskott i kombination med att skolan faktiskt har fler sökande elever väljer man att stänga.
  -Ett extremt odemokratiskt beslut. Först beslutar man om en jättelång remissrunda där alla berörda får tycka till om fem olika scenarier. Sen väljer man ett sjätte alternativ som ingen fått tycka till om. Jag förstår att det finns ett förakt mot politiker.
  -Nu halverar man utbudet på alla skolor istället. Det blir ett skjutsande av de minsta barnen utan dess like. Man undrar också hur man tänker på miljön.

  Österlengymnasiets elevrådsledamot Harald Helgessons artikel är helt och hållet emot att gymnasiet ska läggas ner.
  http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1448462/Skarp-er-och-ta-ansvar-for-Osterlengymnasiet.html


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet