Dags att dela med sig!

Nu har ni läst och begrundat vars en klassiker och det är dags för er att dela med er av era erfarenheter.

Detta har ni redan gjort (och har ni inte det så har ni nu verkligen kniven på strupen – sätt fart!):

Bakgrundsarbete/förarbete (vecka 19-23): Ni valde en klassiker, läste den och skrev några gånger om den i era bloggar. I bloggen berättade ni vilken bok ni läste och antecknade sådant ni ville komma ihåg till era redovisningar (bland annat lite om handlingen, de viktigaste karaktärerna, hur boken är skriven, vad du tyckte om boken och varför, helt enkelt vad som är typiskt för den bok ni läst). Här står lite mer om vad man ska tänka på när man jobbar med den här delen av uppgiften:  http://smeste09.skolbloggen.se/2011/05/05/ljuv-lasning/

Här är ni nu:

Steg 1, vecka 34: Innehåll

Bestäm er för vad ni ska ta upp när ni presenterar boken. Tänk er att målgruppen är en bred allmänhet, med tyngdpunkt på gymnasieungdomar och vuxna, och att ni ska publicera era presentationer i form av blogginlägg. Syftet med er presentation är att de ska lära sig mer om några av våra mest kända klassiska romaner. Vad är intressant och viktigt att veta? (Dra nytta av det som ni redan skrivit i era läsloggar. Läs igenom läsloggarna och plocka ut sådant som ni tycker är särskilt bra, viktigt och/eller intressant.)

Här kommer några förslag:

 • Lite information om författaren och om den tid då bokens skrevs (sätta in boken i sitt sammanhang).
 • Lite information om boken, till exempel vad boken handlar om (i stora drag), varför den har en viss titel, hur den är skriven, vad som är bokens budskap, vad kan den säga oss i dag, alltså sånt som du skrivit om i din blogg medan du läste boken … Plocka ut de bästa och mest intressanta bitarna ur dina läsloggar.
 • Jämför boken med dina tidigare erfarenheter. Liknar boken andra böcker, teaterstycken, filmer eller musikföreställningar som du känner till?
 • Ett omdöme med motivering. Vilka läsare passar boken för?

Här har jag skrivit lite om upplysningstiden, romantiken, realismen och modernismen (alltså främst 1700- och 1800-talen och början av 1900-talet): http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/. Detta material kan du ha nytta av när du vill sätta in boken i sitt sammanhang.

Steg 2, vecka 35: Form

Bestäm er för hur ni ska redovisa boktipset på era bloggar. Vilka formuleringar ska ni välja och vilka redovisningsformer? Hur ska ni börja respektive avsluta era presentationer? Hur ska ni hålla ihop den röda tråden och ändå skapa variation? Var kreativa och använd er av flera redovisningsformer. Alla måste skriva en del av redovisningen och illustrera med någon typ av bild eller film. Jag vill också att ni ska använda er av ljud på något vis (till exempel via ljudfil eller film). Här kommer några förslag:

 • Skriva om den. (Dra nytta av saker som du skrivit i din läslogg på din blogg, medan du läst boken.)
 • Läsa in en bit av boken (som en ljudfil).
 • Dramatisera något avsnitt och filma det eller spela in det som en radioteater.
 • Sammanfatta boken (eller delar av den) i form av en tecknad serie eller bilderbok.
 • Använda bilder (egna eller andras bilder under förutsättning att ni får lov att använda dem).

Steg 3, vecka 36 och 37: ”Gotta share”

Skriftligt:

 1. När ni är färdiga med era presentationer ska de skickas till urkund (adress: charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se) och publiceras på era individuella bloggar (senast torsdagen vecka 36).
 2. Sedan ägnar vi vi oss åt kamratrespons och bearbetning (på torsdagen vecka 36) och
 3. till sist lägger vi slutresultatet på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar: http://cwastes.skolbloggen.se/ (senast tisdagen vecka 37).

Vecka 37 kommer ni att ta del av och kommentera flera av era kurskamraters bokpresentationer (via bloggarna).

Har ni några önskemål kring hur vi ska dela in er för kamratrespons?

Muntligt:

I samband med de skriftliga redovisningarna ska ni muntligen visa vad ni gjort (”det här är den bok jag jobbat kring och så här gjorde jag”, fokus kommer alltså inte att ligga på fakta och analys utan på metod). Detta gör vi också vecka 37 och jag tänker mig att vi gör det i mindre grupper.

Har ni några önskemål kring gruppindelningen?

 

Mål för den här uppgiften:

Du ska kunna beskriva fakta och egna tankar kring romanen, författaren till romanen och den tid då romanen skrevs.

Du ska göra en sammanfattning av romanens handling, beskriva bokens huvudpersoner och budskap och föra fram argument, så att det blir tydligt för mottagarna vad du menar och varför du tycker som du gör.

Du ska använda bloggen när du jobbar med dina uppgifter så att du tydligt visar att du använder skrivandet som ett medel för tänkande och lärande.

Du ska jämföra din valda roman med andra egna erfarenheter ur livet och ur litterära texter, filmer, teater, etc som du tidigare läst eller sett.

Du ska visa att du inte bara intresserat dig för den roman som du själv redovisar, utan att du också tagit del av och engagerat dig i dina klasskamraters bokredovisningar (på så vis kan du lära dig lite om fler kända svenska, nordiska och internationella verk från olika tider och epoker och du lär dig mer om hur man kan välja att lägga upp en presentation)

Kriterier för betyget Godkänt

Du samlar material från olika håll (genom att läsa romanen och till exempel någon kortfattad författarpresentation och lite om den tid då boken skrevs). Du sållar ut det du tycker är viktigt och intressant. Du sammanställer det och lägger till egna synpunkter och argument för varför du tycker som du gör.

Du resonerar kring romanens handling, huvudpersoner och viktiga budskap och visar dina intryck i tal, skrift och bild.

Du visar att du känner till några betydelsefulla författarskap och idéströmningar och olika litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film. Du visar att du kan se likheter och skillnader mellan dem.

Du deltar aktivt och konstruktivt i kamratresponsen på på några av dina kurskamraters bokpresentationer och bearbetar din redovisning med hjälp av de tips du får. Du deltar aktivt i diskussioner kring böckerna och tolkningarna av dem.  Detta moment redovisar du framför allt genom att skriva kommentarer på kurskamraternas redovisningar (på bloggarna).

Kriterier för betyget Väl godkänt

Du söker på egen hand relevant och uppslagsrikt material för din presentation och klarar att själv värdera informationen du hittar.

Du planerar din presentation väl och förmedlar med stilistisk säkerhet dina erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.

Du analyserar och tolkar självständigt romanen som du läst och använder dig av litterära begrepp.

Du reflekterar över de samhälleliga och kulturella faktorer som format romanen och över romanens giltighet för vår tid.

Du använder dig av bildbaserade medier (foto och/eller film) och visar att du förstår hur du kan använda dem för att förstärka din presentation.

Du ger aktiv och konstruktiv respons på några kurskamraters bokpresentationer och du bearbetar din bokpresentation med hjälp av de tips du får.  Du visar tydligt att du tagit del av, försökt förstå och tagit del i diskussioner kring dina kurskamraters böcker – hur dina kurskamrater beskriver och tolkar dem och vilka intryck du får av dem. Detta gör du främst genom dina kommentarer på kurskamraternas redovisningar på bloggen.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Du diskuterar och analyserar romanen i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där den har uppstått. Du försöker också sätta dig in i detta vad gäller några av dina klasskamraters redovisningar (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du visar att du kan tolka budskapet i romanen och i de bilder/filmer du väljer till din presentation. Du visar också att du tagit fasta på detta i flera av dina kurskamraters bokpresentationer (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du analyserar och värderar berättartekniken i romanen och drar egna slutsatser och du visar hur du reflekterar kring detta även är du tar del av dina kurskamraters redovisningar (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du deltar aktivt och konstruktivt i kamratrespons och bearbetar din bokpresentation med hjälp av de tips du får.

Day 14 - Visual Representation of a Reading List

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet