Att ge och få skriftliga kommentarer

Er uppgift är nu att ge och få kommentarer på era bokpresentationer.

Ni ska särskilt titta på följande saker:

 • Titta på innehåll! Får ni veta sådant som ni förväntar er eller saknas något väsentligt? Blir ni överraskade med något trevligt och bra som ni inte förväntat er?
 • Titta på formen, till exempel språket, styckeindelningen och disposition! Funkar det bra? Brister det någonstans? Är boktitlar kursiverade? Markeras nytt stycke på rätt sätt och på rätt ställe? Finns det några satsradningar, särskrivningar eller några felslag? Är det stor bokstav på rätt ställen? Används ”de” (subjektsform) respektive ”dem” (objektsform) på rätt sätt?
 • Titta på hur bokpresentationen illustreras med bilder och/eller ljud och film! Förstärker det presentationen på något vis? Kan man utnyttja bilderna ännu mer? Finns det bildtexter som både förklarar vad man vill visa med bilden och varifrån bilden kommer?
 • Vad är bra? Är till exempel inledningen intresseväckande? Finns det en tydlig röd tråd (det vill säga: är texten väl sammanhängande)? Är presentationen personligt skriven? Är presentationen kunnigt skriven?
 • Har ni några tips på saker som kan förbättras? Är det till exempel något som är otydligt eller något som upprepas? Brister den röda tråden någonstans? Skulle texten kunna bli bättre genom att man flyttade runt något material, till exempel började med något annat stycke och tog den tänkta inledningen senare eller flyttade ihop två stycken som hör ihop men som nu är placerade på två helt olika ställen i texten?

Några råd när du ska skriva kommentarer:

 • Skriv dina kommentarer som ett brev med hälsning, innehåll, avslutning och signatur.
 • Skriv kommentarer som är relevanta (som relaterar till den bokpresentation som du kommenterar).
 • Var noga med ditt språk: använd korrekt stavning, skiljetecken och mellanrum.
 • Korrekturläs: läs igenom och bearbeta kommentaren  innan du publicerar den.
 • Ge konkreta komplimanger till skribenten (skriv inte bara att du gillar det eller att det var bra, utan skriv också vad som var bra och på vilket sätt).
 • Ställ frågor och/eller lägg till eget innehåll/information eller egna synpunkter till inlägget.
 • Be om förtydliganden om det är något som du inte förstår, men gör det på ett artigt sätt.
 • Avslöja inte alltför personliga saker i dina kommentarer, det vill säga skriv inte saker som du inte vill att ”folk” ska få veta.

Några råd när du du får skriftliga kommentarer:

 • Tänk på att när du får respons på din text är det just din text som analyseras och kommenteras, inte du! Försök alltså att inte ta kommentarerna alltför personligt. Gå inte i försvar.
 • Se varje kommentar som en värdefull gåva! Någon har tagit sig tid och engagerat sig i vad du har skrivit. Någon försöker förstå vad du menar och vill hjälpa dig att hitta ett så effektivt och elegant sätt som möjligt att föra fram det på. Var därför noga med att tacka för de kommentarer och tips du får!
 • Om du får kommentarer som du tycker är konstruktiva och bra, så berätta gärna att du har haft nytta av dem.
 • Om du får kommentarer som du inte förstår eller som du på andra sätt tycker är felaktiga, kan du antingen bara strunta i dem eller ställa frågor till den som kommenterat. Om du vill starta en diskussion så tänk på att den som läst din text är din målgrupp och därmed till viss del alltid har rätt. Sedan kan en text så klart upplevas på många olika sätt och kanske är den kommentar du fått inte representativ för de flesta av dina läsare. Oavsett vilket: tänk på att över lag ha en ödmjuk och tacksam attityd.

OBS! Dessa regler gäller när du fått justa kommentarer. Men vad ska man göra om man får illasinnade och/eller fördomsfulla kommentarer? Vad tycker du?

Lycka till!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet