Argumentera mera!

Argumenterar gör vi i stort och smått flera gånger varje dag. Men hur bör vi lägga upp argumentationen när vi verkligen vill övertyga någon om att vi har rätt och vad ska vi tänka på när vi söker stöd för våra argument?

Ett sätt att få svar på frågan är att ta reda på hur andra gör. Hur gör de som misslyckas, hur gör de som lyckas och hur gör man på the Argument Clinic?

Här kommer din uppgift:

  1. Bestäm dig för en tes som du ska argumentera för! Vad vill du att din argumentation ska leda till?
  2. Hitta tre argument som stöder din tes! Välj tre starka och gärna mycket olika argument. Använd minst en källa som du  hänvisar till och gärna någon form av statistik! Det ger tyngd åt din argumentation och även om vi innerst inne vet att det går att ljuga med hjälp av statistik så gör siffrorna att du verkar mer påläst.
  3. Hitta ett argument som talar emot din tes! Välj en invändning som du tror att flera kan komma att tänka på. Det visar att du tar frågan på allvar och att du ”tänker på allt”.
  4. Bemöt motargumentet – det får inte stå oemotsagt. Använd gärna ett av dina argument för din tes för att bemöta motargumentet. Det är bra om inte argumenten blir för många då kan det bli rörigt för de som lyssnar eller läser.

Så här skulle din disposition kunna se ut:

1) Berätta vilken tes du har: , 2) Första argumentet: , 3) Andra argumentet: , 4) Ett motargument: , 5) Sista argumentet: , 6) Tesen upprepas och slås fast: ”Alltså …”

Vill du ha tips på hur argumentationer kan se ut, så ta en titt på vår blogg. Där finns flera mycket bra debattartiklar skrivna av elever på skolan:  http://cwastes.skolbloggen.se/category/diskutera/

Om ni hade fått i uppgift att skriva en insändare eller debattartikel (OBS! det ska ni inte den här gången) så skulle uppgiften ha kunnat se ut så här:

Syfte

Du vill påverka dina läsare! Bestäm dig för vad som är din tes! Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel?

Målgrupp

Din målgrupp är en bred allmänhet. Ha därför som målsättning att din insändare eller debattartikel ska kunna publiceras i Ystads Allehanda eller motsvarande. Anpassa ditt språk och din stil efter din målgrupp!

Innehåll och omfång

Bestäm dig för en tes! Presentera den tydligt. Ha klart för dig vad som är syftet med din text!

Argumentera tydligt för din tes. Jobbar du för ett högre betyg än G ska du även ha med ett motargument som du bemöter.

Tips: Ha tre argument för och gärna ett emot (detta måste dock i så fall bemötas förslagsvis med något av dina förargument).

Du ska i din text ta med stöd för dina argument som kommer från någon annan källa än dig själv (ur en text, en tabell, en bild eller liknande). Du ska, precis som i ett referat, redovisa varifrån detta material kommer (författare, titel, var och när det publicerats) och använda dig av referatmarkeringar. Utnyttja det material som du hittat så att det tjänar dina syften.

Texten ska vara på mellan 500 och 800 ord.

Tänk och uttryck dig självständigt!

Skriv vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar det som du skriver om och varför du tolkar det som du gör, etc. (Tänk på att inte endast skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv!)

Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! (T ex ”Även Peter Englund ger i sin essäsamling Brev från Nollpunkten från 1996 en mörk bild av 1900-talet och …”)

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar (t ex ”Englund avslutar sin text med att…”) och ”jag anser/tycker/tror/…” när det är dina egna tankar (t ex ”Jag tror att Englund vill säga följande med sin artikel…”/”Den texten får mig att tänka på…”).

Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! (Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller en blankrad.

Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: Jag har läst boken Brev från nollpunkten av Peter Englund, den fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar (inte bara komma)!

Inledning

Tänk på att skriva en kort inledning där du väcker läsarens intresse och berättar vad din text kommer att handla om.

Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text (t ex genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text eller genom att upprepa det centrala i din inledning, vilket gör att cirkeln sluts).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 148-150. På dessa sidor kan ni bl.a. läsa en typisk insändare om kopplingstvång av hundar och en debattartikel om att killar och tjejer bör gå i olika klasser.

Fler tips på material kan ni få här (längst ner i inlägget):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/argumenterande-texter/skriva-insandaredebattartikel/

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet