Träning inför det nationella provet, på lektonstid tisd 25/10

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”resor” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text:

Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har det publicerats)! Tänk på att den som läser ska kunna hitta materialet med hjälp av din källhänvisning!

Berätta/beskriv/förklara vad du tycker att materialet vill säga (till exempel: hur tolkar du det, vad är viktigt/centralt i det) och

motivera/förklara/argumentera varför du tycker att materialet passar så väl in på temat ”resor” (till exempel: hur syns det/på vilket sätt är det tydligt att det handlar om ett slags resa, varför tar du fasta på just den här texten/bilden)!

Till din hjälp får du ha allt material som du fått i samband med det nationella provet. Ta alltså med dig text- och bildhäftet och lösbladen om det muntliga och det skriftliga provet.

Tänk särskilt på följande när du skriver:

  • hur du skriver din inledning och din avslutning  och
  • att texten ska hålla ihop, dvs att det ska finnas en tydlig röd tråd.
  • att göra en korrekt och smidigt källhänvisning INNE I din text (inte bara i en avslutande litteraturförteckning).
  • att noga skilja mellan det som du refererar (med hjälp av referatmarkörer) och det som är dina egna iakttagelser och tankar.
  • att din text ska vara självbärande, dvs. dina läsare ska kunna läsa och förstå vad du skriver även om de aldrig tittat i provhäftet. Idealet är om du kan använda dig av materialet men göra något eget av det. Tänk att du ska skriva en egen text och använda dig av materialet i provhäftet för att till exempel styrka din tes/dina åsikter/ge exempel på det som du skriver om.
  • Försök att ge den stora bilden/helheten/att generalisera, men försök också att ge konkreta exempel.
  • Det tillför din text mycket om du vågar vara personlig, men försök att även se bortom dig själv och dina egna personliga erfarenheter.

Ni ska skriva era texter på lektionstid och sedan publicera dem på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar. Lägg dem under kategorin Tema: resor.

Vi ska senare läsa varandras inlägg och kommenterar dem både vad gäller innehåll och form.

Du ska samla allt i din personliga blogg (den fungerar som ett slags portfolio). Gå därför även in på din egen blogg och lägg en länk till ditt inlägg (eller publicera hela inlägget även där) och lägg länkar till dina kommentarer (1 st längre och 3 st kortare) på klasskamraternas inlägg (så att du fyller på din ”portfolio”).

Lycka till!

 

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet