Är du intresserad av att lära dig mer om retorik?

Retorik är både nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort. Här kan du hitta några länkar som du kan ha nytta av om du vill lära dig mer. I de två första inläggen är det mest en allmän introduktion och sedan beskriver jag steg för steg hur man lägger upp ett tal eller en text på ett retoriskt sätt:

Här ger kan du hitta länkar till några olika webbplatser med tips, exempel på skickligt upplagda tal och annan inspiration:

Att läsa böcker om retorik brukar vara väldigt lustfyllt. De som skriver sådana böcker brukar nämligen själva vara skickliga retoriker. Jag läser just nu Snacka snyggt av Elaine Bergqvist (2011) och i den börjar hon med att beskriva fem steg för att få lyssnarens uppmärksamhet. Dessa steg är:

1. Skalet: Var medveten om vilka förväntningar din person skapar och försök att dra fördel av detta, istället för att bli ett offer för dem. Försök alltså att vrida eventuella fördomar till fördelar, genom att ge exempel och beskriva erfarenheter som bevisar motsatsen. ”Du kanske undrar hur jag som är så ung kan ha en aning om detta, men …”

2. Kläder: Klä dig medvetet. Vilka signaler vill du sända? Vill du visa att att du är en korrekt och noggrann person, att du tillhör en viss yrkes- eller intressegrupp eller att du är en del av den grupp som du talar inför och därför klär dig som dem? Tänk på att din klädsel påverkar hur du talar: klär du dig i kläder som du känner passar för sammanhanget uttrycker du dig också bättre. Snygga kläder kan till och med bidra till ett gott självförtroende.

3. Rösten: Använd rösten för att förstärka ditt budskap. Försök att hitta känslan bakom orden. Tala med dynamik och inlevelse, så att det hörs att du tror på det du säger. Betona viktiga ord. Variera ditt tempo och utnyttja pauser så att du får en stunds eftertanke och de som lyssnar får en chans att låta budskapet sjunka in. Variera din tonhöjd. Tänk på att om du sänker tonhöjden i slutet av ditt påstående låter du mer övertygande, medan du låter osäker om du höjer den (som i till exempel en fråga). Undvik nervösa skratt.

4. Kroppsspråket: Titta på dem som du talar till och tänk på att försöka få lite ögonkontakt med alla. Visa välvilja mot dem som du ska tala för, till exempel genom att le mot dem. Försök att ha ett öppet kroppsspråk och låt armarna vara med. Visa öppna handflator. Undvik att peka på dina åhörare. Det känns hotfullt. Sträck på ryggen! Undvik att stå med korsade ben och att pilla i håret! Förflytta dig gärna lite. Som parentes kan nämnas att en anledning till varför PowerPoint kan vara så sövande är just att blicken fästs på en plats och till det kommer fläktljudet (Zzzzz …).

5. Budskapet: Var noga med att tydligt ge svar på lyssnarens tre frågor: 1) Vem är du? (ethos) 2) Vad vill du?/Vad ska du prata om? (logos) och 3) Vad har åhöraren för nytta av att lyssna på det här? (pathos). Med hjälp av stilfigurer kan du få åhöraren att bättre minnas ditt budskap. Exempel på vanliga och mycket användbara stilfigurer är ordupprepningar, utrop eller retoriska frågor. Många talare använder sig mer eller mindre medvetet av till exempel allitterationer,  allusioner, anaforer, antiteser, bildspråk såsom liknelser och metaforer, besjälningar, eufemismer, medvetna under- och överdrifter, parafraser och paradoxer. Om du vill använda dig av den här typen av stilmedel, så se till att de passar in i ditt tal på ett naturligt sätt.

Det här klippet inleds med en anafor och talaren betonar vikten av pauser och att tro på det man gör:

Här kan du se två fina exempel på elever som vågar ta ut svängarna när de håller sina tal:

 

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet