Skriva dikter: övning 1

Gruppövning (3-4 personer per grupp)

Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran.

Analysera och diskutera den tillsammans!

Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att tillsammans i gruppen skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv.

Förslag på anaforer:

”Sverige är …”

”Framtiden är …”

”Kärlek är …”

”Lycka är …”

”Mitt hem är …”

”Havet är …”

”Du är …”

”Jag är …”

Lycka till!

Redovisning: Vi går tillsammans igenom era analyser av Södergrans dikt och sedan presenterar ni era dikter för resten av klassen.

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet