Viktiga begrepp

Ta reda på vad begreppen betyder och ge exempel på dem (gärna exempel som ni i gruppen kommer på själva). Redovisa tillsammans i gruppen genom att skriva en kommentar till detta inlägg! (Glöm inte att skriva era namn på kommentaren!)

 • Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer)
 • Allitteration
 • Allusion
 • Anafor
 • Antites
 • Assonans
 • Besjälning
 • Bildlig resp bokstavlig betydelse
 • Eufemism
 • Fri vers
 • Liknelse
 • Metafor
 • Onomatopoetisk
 • Parafras
 • Paradox
 • Rim (enstaviga och tvåstaviga) och rimflätning (ex abba)
 • Rytm
 • Sinnesanalogi
 • Slutrim
 • Stilfigur/stilmedel
 • Strof
 • Symbol
 • Versrad
 • Versfot/takt/, versmått/meter, betonade och obetonade stavelser, fallande (troké, daktyl) el stigande (jamb, anapest) takt
 • Överklivning

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet