Archive for Lyrik

Skriva dikter: övning 1

Gruppövning (3-4 personer per grupp) Läs dikten ”Vierge moderne” ur diktsamlingen Dikter (1916) av Edith Södergran. Analysera och diskutera den tillsammans! Pröva att använda samma anaforiska teknik genom att tillsammans i gruppen skriva en dikt där ni börjar varje vers med ett ”X är”. Fyll sedan i med väl valda, gärna oväntade substantiv. Förslag på […]

Comments off

Viktiga begrepp

Ta reda på vad begreppen betyder och ge exempel på dem (gärna exempel som ni i gruppen kommer på själva). Redovisa tillsammans i gruppen genom att skriva en kommentar till detta inlägg! (Glöm inte att skriva era namn på kommentaren!) Lyrik, dikt, poesi, vers (jfr prosa/epik och dramatik, olika genrer) Allitteration Allusion Anafor Antites Assonans […]

Comments offHoppa till verktygsfältet