Archive for Nationellt prov

Är du intresserad av att lära dig mer om retorik?

Retorik är både nyttigt och kul att kunna, inte bara inför det nationella provet utan i livet i stort. Här kan du hitta några länkar som du kan ha nytta av om du vill lära dig mer. I de två första inläggen är det mest en allmän introduktion och sedan beskriver jag steg för steg hur man […]

Comments off

Att skriva det nationella provet i svenska på dator

Bra att tänka på … Datorer har en tendens att krångla. Du kan själv göra en del för att minska risken att förlora ditt arbete. 🙂    Spara filen du tänker arbeta i direkt innan du ens börjar skriva, ge filen ett vettigt namn. 🙂    Spara den på enhet H: (dit brukar Mina dokument peka men […]

Comments off

Några generella skrivråd

A. Läs uppgiften noga och följ anvisningarna! Vilket är syftet med texten? Vad ska den användas till och vilka mottagare vänder den sig till? Är texten anpassad efter detta? B. Tänk och uttryck dig självständigt! Vanligt i skrivuppgifter är att man vill att eleven ska göra jämförelser (hitta likheter och skillnader) mellan texterna: ”Både författare […]

Comments off

Träning inför det nationella provet, på lektonstid tisd 25/10

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”resor” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text: Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har […]

Comments off

Wordle över era fria associationer kring ”resa”

  Wordle kan vara ett effektivt verktyg när man vill åskådliggöra en text. De ord som förekommer mest i texten blir störst på bilden och vice versa. På detta sätt kan man visa vad som är centralt i texten. Här kommer era ord: sträcka mat dryck transportmedel bil flygplan tåg buss båt utomlands semester packning […]

Comments off

Inre och yttre resor

I biblioteket finns en utställning av böcker på temat resor. Ni kommer strax att få text- och bildhäftet till det nationella provet i svenska och redan nu har Richard förberett en utställning i biblioteket på temat resor: Kanske hittar ni någon bok som ni vill låna och/eller bläddra i för att få lite inspiration? resor […]

Comments offHoppa till verktygsfältet