Archive for Referat

Några skrivråd

Citat Undvik att citera i ditt referat. Skriv istället en sammanfattning, med egna ord. Det blir mer koncentrerat och din text hänger ihop bättre. I undantagsfall kan det vara bra med citat, men det är bara när det du citerar är mycket slagkraftigt och sättet att uttrycka det på är minst lika viktigt som budskapet. […]

Comments off

Referat

Läxa till tisdag v 10: Lär dig vad du ska tänka på när du skriver referat. Vi talar om hur man kan gå tillväga rent praktiskt (översiktsläsa, intensivläsa och stryka under eller skriva nyckelord i marginalen, osv) och så gör vi en övning tillsammans. Läxa till torsd v 10: Skriv ett referat hemma på texten […]

Comments offHoppa till verktygsfältet