Archive for Språkvetenskap

Tema Språkvetenskap Ett konkret exempel

Jag läser avsnittet som jag ska hålla en lektion kring och sammanfattar det med egna ord. Det är inte lätt att sålla, för materialet är redan så koncentrerat, men jag strukturerar i alla fall upp det: Språk och språkens släktskap De flesta av språken i världen är släkt med varandra. För att visa deras släktskap […]

Comments off

Tema språkvetenskap Steg 3

Sista steget är att ni ska tänka pedagogiskt: I vilken ordning ska ni säga och göra vad? Vad blir mest logiskt och tydligt? Vad ska ni använda för text? Ska ni skriva den i förväg eller medan ni talar? Ska ni använda PowerPoint, tavlan eller overhead? Vad ska ni göra för övning? Finns det någon […]

Comments off

Respons på första uppgifterna

Nu börjar det äntligen hända saker och jag har fått webbadresser till nästan alla era individuella bloggar. Jag har också fått fler vänner! 😀  Fint! En del av er har skickat en inbjudan till mig så att jag kan bli prenumerant på er blogg. Jag hittade dessa inbjudningar i min skräp-post på gmail efter en […]

Comments off

Tema språkvetenskap Steg 2

Steg 2 Levandegör ditt material! Väck intresse! Visa engagemang och entusiasm! Visa att du är trovärdig! Lägg till ett personligt perspektiv! Berätta till exempel vad du tycker är särskilt intressant och/eller viktigt eller personliga erfarenheter eller tankar kring ämnet. Du kan också göra egna jämförelser, hitta på egna exempel eller göra egna generaliseringar. På så […]

Comments off

Tema språkvetenskap Steg 1

Steg 1 – ”Fyra S” Sök! Samla! Sålla! Sammanställ! Tips på arbetsgång: Börja med att läsa igenom avsnittet i boken. Fundera över vad som är viktigt och intressant. Sammanfatta det med egna ord i form av ett blogginlägg. Komplettera med andra källor. Vad saknar du? Vad vill du veta mer om? Sammanställ materialet från boken […]

Comments off

Språkvetenskap: planering

Vårt första arbetsområde blir språkvetenskap. Här är vår målsättning: STOFFET: Ni ska kunna se och diskutera kring språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort. Ni ska också kunna exemplifiera olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer. Ni ska kunna redogöra för grunddragen i de europeiska språkens […]

Comments (1)Hoppa till verktygsfältet