Archive for Uppgifter

Några generella skrivråd

A. Läs uppgiften noga och följ anvisningarna! Vilket är syftet med texten? Vad ska den användas till och vilka mottagare vänder den sig till? Är texten anpassad efter detta? B. Tänk och uttryck dig självständigt! Vanligt i skrivuppgifter är att man vill att eleven ska göra jämförelser (hitta likheter och skillnader) mellan texterna: ”Både författare […]

Comments off

Träning inför det nationella provet, på lektonstid tisd 25/10

Välj ut en text eller bild ur häftet som du tycker passar in på temat ”resor” och skriv om den. Följande saker ska finnas med i din text: Presentera det material som du har valt (till exempel: vad är det för typ av material, vem har skapat det och när är det skapat, var har […]

Comments off

Inre och yttre resor

I biblioteket finns en utställning av böcker på temat resor. Ni kommer strax att få text- och bildhäftet till det nationella provet i svenska och redan nu har Richard förberett en utställning i biblioteket på temat resor: Kanske hittar ni någon bok som ni vill låna och/eller bläddra i för att få lite inspiration? resor […]

Comments off

Argumentera mera!

Argumenterar gör vi i stort och smått flera gånger varje dag. Men hur bör vi lägga upp argumentationen när vi verkligen vill övertyga någon om att vi har rätt och vad ska vi tänka på när vi söker stöd för våra argument? Ett sätt att få svar på frågan är att ta reda på hur […]

Comments off

Att ge och få skriftliga kommentarer

Er uppgift är nu att ge och få kommentarer på era bokpresentationer. Ni ska särskilt titta på följande saker: Titta på innehåll! Får ni veta sådant som ni förväntar er eller saknas något väsentligt? Blir ni överraskade med något trevligt och bra som ni inte förväntat er? Titta på formen, till exempel språket, styckeindelningen och […]

Comments off

Bilder och bildrubriker

Med hjälp av bilder kan du illustrera det du pratar eller skriver om och på så vis kan du förstärka ditt budskap. När du använder bilder måste du dels förklara dem och dels ange varifrån bilderna är hämtade. I muntliga redovisningar kan du berätta det, men i skriftliga måste du skriva en bildtext. I förklaringen ska […]

Comments off

Dags att dela med sig!

Nu har ni läst och begrundat vars en klassiker och det är dags för er att dela med er av era erfarenheter. Detta har ni redan gjort (och har ni inte det så har ni nu verkligen kniven på strupen – sätt fart!): Bakgrundsarbete/förarbete (vecka 19-23): Ni valde en klassiker, läste den och skrev några […]

Comments off

Ljuv läsning

Nu har vi kommit till en av kursens höjdpunkter. Vi ska nämligen ta oss tid att försjunka in i fantasins förtrollade värld. Det är häftigt med fiktion, trots att den är påhittad kan den kännas alldeles verklig och sann, till och med när den handlar om alfer eller rymdvarelser. Samtidigt kan tidningsartiklar som gör anspråk […]

Comments off

Följ argumentationen, läs och kommentera!

I dag på svenskan ska ni läsa i tidningar, bloggar och Facebook om Österlengymnasiets framtid. 1. Skriv som en kommentar till detta inlägg vilka artiklar och sidor som du läst (skriv även upp länkarna). 2. Skriv vilka argument du hittar för och emot tesen att Österlengymnasiet bör läggas ner! Leta även efter argument för- och […]

Comments (1)

Tips kring er text med både referat och egna åsikter

Nu har alla skrivit sina referat. Här kommer därför ett förslag på hur ett referat på texten om nätmobbning skulle kunna se ut (133 ord inklusive rubriken). Jämför med din egen text. Det är alltid nyttigt. En del sammanfattningar kanske du tycker blev bättre i mitt referat och en del blev säkert bättre formulerade (smidigare, tydligare, […]

Comments off

« Previous entries

Hoppa till verktygsfältet