Inre och yttre resor

I biblioteket finns en utställning av böcker på temat resor.

Ni kommer strax att få text- och bildhäftet till det nationella provet i svenska och redan nu har Richard förberett en utställning i biblioteket på temat resor: Kanske hittar ni någon bok som ni vill låna och/eller bläddra i för att få lite inspiration?

resor

 

Årets häfte heter Vilken resa! Om människors inre och yttre resor.

 

Du kan läsa mer om det nationella provet här:

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb

Här kan du läsa exempel på uppgifter och på elevuppsatser och hur de bedömts:

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochdiagnosmaterial/gymnasietkursb/exempelgykursb/

På Nationalmuseets webbplats finns bilder på temat resor:

http://www.nationalmuseum.se/sv/Skola/Nationella-provet-i-svenska-for-gymnasiet/

 

Comments off

Argumentera mera!

Argumenterar gör vi i stort och smått flera gånger varje dag. Men hur bör vi lägga upp argumentationen när vi verkligen vill övertyga någon om att vi har rätt och vad ska vi tänka på när vi söker stöd för våra argument?

Ett sätt att få svar på frågan är att ta reda på hur andra gör. Hur gör de som misslyckas, hur gör de som lyckas och hur gör man på the Argument Clinic?

Här kommer din uppgift:

 1. Bestäm dig för en tes som du ska argumentera för! Vad vill du att din argumentation ska leda till?
 2. Hitta tre argument som stöder din tes! Välj tre starka och gärna mycket olika argument. Använd minst en källa som du  hänvisar till och gärna någon form av statistik! Det ger tyngd åt din argumentation och även om vi innerst inne vet att det går att ljuga med hjälp av statistik så gör siffrorna att du verkar mer påläst.
 3. Hitta ett argument som talar emot din tes! Välj en invändning som du tror att flera kan komma att tänka på. Det visar att du tar frågan på allvar och att du ”tänker på allt”.
 4. Bemöt motargumentet – det får inte stå oemotsagt. Använd gärna ett av dina argument för din tes för att bemöta motargumentet. Det är bra om inte argumenten blir för många då kan det bli rörigt för de som lyssnar eller läser.

Så här skulle din disposition kunna se ut:

1) Berätta vilken tes du har: , 2) Första argumentet: , 3) Andra argumentet: , 4) Ett motargument: , 5) Sista argumentet: , 6) Tesen upprepas och slås fast: ”Alltså …”

Vill du ha tips på hur argumentationer kan se ut, så ta en titt på vår blogg. Där finns flera mycket bra debattartiklar skrivna av elever på skolan:  http://cwastes.skolbloggen.se/category/diskutera/

Om ni hade fått i uppgift att skriva en insändare eller debattartikel (OBS! det ska ni inte den här gången) så skulle uppgiften ha kunnat se ut så här:

Syfte

Du vill påverka dina läsare! Bestäm dig för vad som är din tes! Hur vill du att dina läsare ska påverkas? Vad vill du att de ska göra eller tänka efter att ha läst din artikel?

Målgrupp

Din målgrupp är en bred allmänhet. Ha därför som målsättning att din insändare eller debattartikel ska kunna publiceras i Ystads Allehanda eller motsvarande. Anpassa ditt språk och din stil efter din målgrupp!

Innehåll och omfång

Bestäm dig för en tes! Presentera den tydligt. Ha klart för dig vad som är syftet med din text!

Argumentera tydligt för din tes. Jobbar du för ett högre betyg än G ska du även ha med ett motargument som du bemöter.

Tips: Ha tre argument för och gärna ett emot (detta måste dock i så fall bemötas förslagsvis med något av dina förargument).

Du ska i din text ta med stöd för dina argument som kommer från någon annan källa än dig själv (ur en text, en tabell, en bild eller liknande). Du ska, precis som i ett referat, redovisa varifrån detta material kommer (författare, titel, var och när det publicerats) och använda dig av referatmarkeringar. Utnyttja det material som du hittat så att det tjänar dina syften.

Texten ska vara på mellan 500 och 800 ord.

Tänk och uttryck dig självständigt!

Skriv vad du tycker och varför du tycker som du gör, hur du tolkar det som du skriver om och varför du tolkar det som du gör, etc. (Tänk på att inte endast skriva vad du tror att läsaren vill läsa, utan våga visa dig själv!)

Ge gärna både konkreta exempel på det som du skriver om och gör generaliseringar! Ta upp viktiga detaljer såväl som de stora sammanhangen!

Använd ditt eget språk! Dina tankar ska kläs i Dina ord! Då blir din text unik och intressant!

Litteraturhänvisningar och referatmarkörer

När du berättar om olika texter eller bilder så var noga med att presentera dem så att dina läsare kan hitta dem och själva läsa eller titta på dem! (T ex ”Även Peter Englund ger i sin essäsamling Brev från Nollpunkten från 1996 en mörk bild av 1900-talet och …”)

Skilj på det du refererar (andras tankar) och det som är ditt eget genom att använda dig av referatmarkörer när du refererar (t ex ”Englund avslutar sin text med att…”) och ”jag anser/tycker/tror/…” när det är dina egna tankar (t ex ”Jag tror att Englund vill säga följande med sin artikel…”/”Den texten får mig att tänka på…”).

Styckeindelning och satsradning

Något som många av er missar är när man ska ha nytt stycke och hur man markerar nytt stycke. Se till att du har detta klart för dig! (Allt som hör ihop ska stå ihop. Nytt stycke markeras med ny rad och indrag eller en blankrad.

Ett annat vanligt problem är satsradningar. Ett exempel: Jag har läst boken Brev från nollpunkten av Peter Englund, den fick mig att tänka på att…” Sätt punkt mellan fullständiga meningar (inte bara komma)!

Inledning

Tänk på att skriva en kort inledning där du väcker läsarens intresse och berättar vad din text kommer att handla om.

Den röda tråden

Se till att din text hänger ihop! Ha en väl genomtänkt disposition som markeras genom din styckeindelning.

Avslutning

Tänk på att skriva en avslutning där du avrundar din text (t ex genom att sammanfatta det viktigaste av det som du kommit fram till i din text eller genom att upprepa det centrala i din inledning, vilket gör att cirkeln sluts).

Resurs:

Jansson & Levander (2003) Handbok i svenska språket, s 148-150. På dessa sidor kan ni bl.a. läsa en typisk insändare om kopplingstvång av hundar och en debattartikel om att killar och tjejer bör gå i olika klasser.

Fler tips på material kan ni få här (längst ner i inlägget):  http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/argumenterande-texter/skriva-insandaredebattartikel/

Comments off

Att ge och få skriftliga kommentarer

Er uppgift är nu att ge och få kommentarer på era bokpresentationer.

Ni ska särskilt titta på följande saker:

 • Titta på innehåll! Får ni veta sådant som ni förväntar er eller saknas något väsentligt? Blir ni överraskade med något trevligt och bra som ni inte förväntat er?
 • Titta på formen, till exempel språket, styckeindelningen och disposition! Funkar det bra? Brister det någonstans? Är boktitlar kursiverade? Markeras nytt stycke på rätt sätt och på rätt ställe? Finns det några satsradningar, särskrivningar eller några felslag? Är det stor bokstav på rätt ställen? Används ”de” (subjektsform) respektive ”dem” (objektsform) på rätt sätt?
 • Titta på hur bokpresentationen illustreras med bilder och/eller ljud och film! Förstärker det presentationen på något vis? Kan man utnyttja bilderna ännu mer? Finns det bildtexter som både förklarar vad man vill visa med bilden och varifrån bilden kommer?
 • Vad är bra? Är till exempel inledningen intresseväckande? Finns det en tydlig röd tråd (det vill säga: är texten väl sammanhängande)? Är presentationen personligt skriven? Är presentationen kunnigt skriven?
 • Har ni några tips på saker som kan förbättras? Är det till exempel något som är otydligt eller något som upprepas? Brister den röda tråden någonstans? Skulle texten kunna bli bättre genom att man flyttade runt något material, till exempel började med något annat stycke och tog den tänkta inledningen senare eller flyttade ihop två stycken som hör ihop men som nu är placerade på två helt olika ställen i texten?

Några råd när du ska skriva kommentarer:

 • Skriv dina kommentarer som ett brev med hälsning, innehåll, avslutning och signatur.
 • Skriv kommentarer som är relevanta (som relaterar till den bokpresentation som du kommenterar).
 • Var noga med ditt språk: använd korrekt stavning, skiljetecken och mellanrum.
 • Korrekturläs: läs igenom och bearbeta kommentaren  innan du publicerar den.
 • Ge konkreta komplimanger till skribenten (skriv inte bara att du gillar det eller att det var bra, utan skriv också vad som var bra och på vilket sätt).
 • Ställ frågor och/eller lägg till eget innehåll/information eller egna synpunkter till inlägget.
 • Be om förtydliganden om det är något som du inte förstår, men gör det på ett artigt sätt.
 • Avslöja inte alltför personliga saker i dina kommentarer, det vill säga skriv inte saker som du inte vill att ”folk” ska få veta.

Några råd när du du får skriftliga kommentarer:

 • Tänk på att när du får respons på din text är det just din text som analyseras och kommenteras, inte du! Försök alltså att inte ta kommentarerna alltför personligt. Gå inte i försvar.
 • Se varje kommentar som en värdefull gåva! Någon har tagit sig tid och engagerat sig i vad du har skrivit. Någon försöker förstå vad du menar och vill hjälpa dig att hitta ett så effektivt och elegant sätt som möjligt att föra fram det på. Var därför noga med att tacka för de kommentarer och tips du får!
 • Om du får kommentarer som du tycker är konstruktiva och bra, så berätta gärna att du har haft nytta av dem.
 • Om du får kommentarer som du inte förstår eller som du på andra sätt tycker är felaktiga, kan du antingen bara strunta i dem eller ställa frågor till den som kommenterat. Om du vill starta en diskussion så tänk på att den som läst din text är din målgrupp och därmed till viss del alltid har rätt. Sedan kan en text så klart upplevas på många olika sätt och kanske är den kommentar du fått inte representativ för de flesta av dina läsare. Oavsett vilket: tänk på att över lag ha en ödmjuk och tacksam attityd.

OBS! Dessa regler gäller när du fått justa kommentarer. Men vad ska man göra om man får illasinnade och/eller fördomsfulla kommentarer? Vad tycker du?

Lycka till!

Comments off

Några tips till dig som vill använda ljud i din bokpresentation

Vill du hellre läsa dig till hur du ska göra finns här en tydlig och bra instruktion för hur du kan använda ljudinspelaren:  http://pim.skolverket.se/xp/handledningar/ljud/a/3/

Här kommer ett exempel på hur det kan bli. Ljudet är inte perfekt (jag har använt mikrofonen som sitter i datorn), men jag tycker att det är tillräckligt bra för att den enkla filmen ska kunna tillföra något nytt och spännande till redovisningen.

Här kan du se en ännu mer avancerad film 😉 där jag till och med lagt på en förtydligande text:  http://www.youtube.com/watch?v=ct3Jbs2PF4s

Comments off

Så här lägger du upp bilder på din WordPress-blogg

Här kan du se två korta filmer där jag visar hur du kan göra när du letar efter en bild som du får lov att använda och hur du sedan gör när du lägger upp bilden på din blogg:

Här visar jag hur du kan söka bilder via http://creativecommons.org/ och hur du gör när du vill använda en bild från Flickr:

Här visar jag hur du kan söka via http://creativecommons.org/ och använda en bild från Wikimedia Commons:


Och här kan du se exempel på två bilder som jag har hittat och lagt upp enligt mina instruktioner. 🙂

Om jag skulle göra en bokpresentation av Gösta Berlings saga …

Gösta Berlings saga

Gösta Berlings saga är en av Selma Lagerlöfs mest kända och älskade romaner.

Jag skulle kunna välja bilder som passar för en presentation av en bok som jag har läst. Någon bild skulle kunna visa bokens omslag eller inledning, någon skulle kunna visa Lagerlöfs porträtt och så kanske … Tja, vi får se vad jag hittar …

Jag skulle berätta lite om författaren Selma Lagerlöf och om den tid och det samhälle då hon levde. Jag skulle berätta när Gösta Berlings saga är skriven och vad den handlar om i stora drag. Dessutom skulle jag vilja få med lite jämförelser, slutsatser och analyser kring innehållet, bokens budskap, berättartekniken (det vill säga hur boken är skriven) etc.

Atelje Jaeger - Selma Lagerlöf 1928

Selma Lagerlöf är en av Sveriges främsta författare genom tiderna.

Jag skulle vara lite smart och plocka ut ”godbitarna” ur mina läsloggar och så skulle jag fundera över i vilken ordning jag skulle ha dem i min presentation. Jag skulle fundera över vilken disposition som är mest logisk och hur jag skulle vinkla texten för att läsaren skulle tycka att han eller hon vill läsa just min presentation och inte den som ligger på till exempel Wikipedia. Kanske skulle jag kunna använda mig av någon retorisk fråga? Kanske skulle texten bli extra intressant genom att jag gjorde någon egen jämförelse med andra böcker eller filmer eller genom att jag jämförde bokens handling eller budskap med hur samhället ser ut nu och hur vi lever i dag? Kanske skulle jag kunna göra presentationen intressant genom att jag gör någon djupare analys eller bara genom att jag är personligi min beskrivning? På så vis kan jag ju bjuda på något som läsaren inte kan hitta någon annanstans.

Jag skulle särskilt fundera över hur jag skulle börja min text för att väcka uppmärksamhet och få mina läsare intresserade av att läsa vidare. Jag skulle vara noga med att ha en röd tråd genom presentationen och så skulle jag ha ett medvetet slut.

Jag skulle försöka hitta bilder som understryker mitt budskap och så skulle jag skriva bildtextersom förklarar bilderna och talar om varifrån de är hämtade.

Skulle det kunna bli bra?

Närbild av Selma i svartvitt

Här ser du hur Lagerlöf ser ut på vår 20 kronors-sedel.

Gösta Berlings saga

Så här sammanfattar Henrik Lange ”Gösta Berlings saga” av Selma Lagerlöf i sin bok med seriestripar ”80 romaner för dig som har bråttom”, Kartago förlag, 2007.

Comments off

Att hitta bilder som man får använda

Vill du enkelt hitta bilder för att illustrera dina PowerPoint-presentationer eller texter? Då kan du söka efter bilder med Creative Commons-licenser!

Creative Commons BBB

 Här kommer några förslag på lösningar:

Ett förslag är att du söker efter bilder via Creative Commons sida: http://labs.creativecommons.org/demos/search/
Där kan du smidigt leta i många olika material utifrån en och samma plats.
Du kan också söka via Googles avancerade sök:
Själv hittar jag de flesta av de bilder som jag använder på Wikimedia Commons respektive Flickr:

http://commons.wikimedia.org/

http://www.flickr.com/

Det är viktigt att man noga kontrollerar licenserna innan man använder materialet. Även om det finns massor av bilder på Flickr med CC-licens, så finns det ännu fler som inte har det. Går du in på avancerad sökning kan du ställa in exakt vilken typ av licens du vill ha på bilden som du söker (vill du till exempel kunna göra ändringar i den och/eller använda den i kommersiellt syfte eller vill du bara hitta en bild som passar till ett inlägg på din icke vinstdrivande blogg?): http://www.flickr.com/search/advanced/?

Om du känner dig osäker på vad de olika Creative Commons-licenserna innebär, kan du läsa här: ”Om licenserna” på webbplatsen Creative Commons Sverige.

Lycka till!

Comments off

Bilder och bildrubriker

Med hjälp av bilder kan du illustrera det du pratar eller skriver om och på så vis kan du förstärka ditt budskap.

När du använder bilder måste du dels förklara dem och dels ange varifrån bilderna är hämtade. I muntliga redovisningar kan du berätta det, men i skriftliga måste du skriva en bildtext.

I förklaringen ska det stå vad bilden visar och vad du vill ha sagt med den, till exempel:

Mushroom Basket

Den regniga sommaren förde i alla fall det goda med sig att svampskörden blev stor.

 

Du behöver även ha med en källhänvisning. Här kommer några tips på hur du kan gå tillväga när du uppger källan:

1. Gå in på Flickr, leta upp en bild som du vill och får använda (som har Creative Commons-licens), klicka på ”share” ovanför bilden, välj ”Grab the HTML/BBCode”, välj storlek på bilden som du vill ha (jag väljer oftast ”small”) och kopiera sedan  koden och lägg in den på bloggen (via html-läget), till exempel:

Rowan in December

Du får då med namnet på bilden, namnet på den som laddat upp bilden och det står att bilden kommer från Flickr. Klickar du på bilden kommer du dessutom direkt till dess egen Flickr-sida och där kan du läsa mer om bilden och se vilken licens den ligger under. Informationen räcker, men när du ska vara mer noga så ska du även skriva ut informationen under bilden.

2. Då gör du förslagsvis så här:

Snart är det väl inte så många som läser och stryker under i tryckta böcker? Men visst är det något speciellt med att hålla en bok i handen och att skriva med en gammal hederlig blyertspenna?! Bilden heter ”Studying” och är upplagd av svenwerk CC (by, nc, nd) på Flickr.

Förutom texten i sig så lägger du tre länkar: en från namnet på bilden, i det här fallet ”Studying”, till bilden där den finns i original, en från namnet på den som lagt upp bilden, i det här fallet ”svenwerk”, till den personens eller organisationens webbplats eller Flickr-sida och en från namnet på licensen, i det här fallet Creative Commons: Attribution, Noncommersial, No Derivative Works”, till en text som förklarar vad licensen innebär.

Här kommer avslutningsvis en kort och tydlig presentation av de olika licenserna för Creative Commons:

Vill du lära dig mer om upphovsrätten och Creative Commons kan du även läsa här:  http://cwaste.skolbloggen.se/redovisning/akademisk-hederlighet/upphovsratt-och-creative-commons/

Comments off

Dags att dela med sig!

Nu har ni läst och begrundat vars en klassiker och det är dags för er att dela med er av era erfarenheter.

Detta har ni redan gjort (och har ni inte det så har ni nu verkligen kniven på strupen – sätt fart!):

Bakgrundsarbete/förarbete (vecka 19-23): Ni valde en klassiker, läste den och skrev några gånger om den i era bloggar. I bloggen berättade ni vilken bok ni läste och antecknade sådant ni ville komma ihåg till era redovisningar (bland annat lite om handlingen, de viktigaste karaktärerna, hur boken är skriven, vad du tyckte om boken och varför, helt enkelt vad som är typiskt för den bok ni läst). Här står lite mer om vad man ska tänka på när man jobbar med den här delen av uppgiften:  http://smeste09.skolbloggen.se/2011/05/05/ljuv-lasning/

Här är ni nu:

Steg 1, vecka 34: Innehåll

Bestäm er för vad ni ska ta upp när ni presenterar boken. Tänk er att målgruppen är en bred allmänhet, med tyngdpunkt på gymnasieungdomar och vuxna, och att ni ska publicera era presentationer i form av blogginlägg. Syftet med er presentation är att de ska lära sig mer om några av våra mest kända klassiska romaner. Vad är intressant och viktigt att veta? (Dra nytta av det som ni redan skrivit i era läsloggar. Läs igenom läsloggarna och plocka ut sådant som ni tycker är särskilt bra, viktigt och/eller intressant.)

Här kommer några förslag:

 • Lite information om författaren och om den tid då bokens skrevs (sätta in boken i sitt sammanhang).
 • Lite information om boken, till exempel vad boken handlar om (i stora drag), varför den har en viss titel, hur den är skriven, vad som är bokens budskap, vad kan den säga oss i dag, alltså sånt som du skrivit om i din blogg medan du läste boken … Plocka ut de bästa och mest intressanta bitarna ur dina läsloggar.
 • Jämför boken med dina tidigare erfarenheter. Liknar boken andra böcker, teaterstycken, filmer eller musikföreställningar som du känner till?
 • Ett omdöme med motivering. Vilka läsare passar boken för?

Här har jag skrivit lite om upplysningstiden, romantiken, realismen och modernismen (alltså främst 1700- och 1800-talen och början av 1900-talet): http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturhistoria/. Detta material kan du ha nytta av när du vill sätta in boken i sitt sammanhang.

Steg 2, vecka 35: Form

Bestäm er för hur ni ska redovisa boktipset på era bloggar. Vilka formuleringar ska ni välja och vilka redovisningsformer? Hur ska ni börja respektive avsluta era presentationer? Hur ska ni hålla ihop den röda tråden och ändå skapa variation? Var kreativa och använd er av flera redovisningsformer. Alla måste skriva en del av redovisningen och illustrera med någon typ av bild eller film. Jag vill också att ni ska använda er av ljud på något vis (till exempel via ljudfil eller film). Här kommer några förslag:

 • Skriva om den. (Dra nytta av saker som du skrivit i din läslogg på din blogg, medan du läst boken.)
 • Läsa in en bit av boken (som en ljudfil).
 • Dramatisera något avsnitt och filma det eller spela in det som en radioteater.
 • Sammanfatta boken (eller delar av den) i form av en tecknad serie eller bilderbok.
 • Använda bilder (egna eller andras bilder under förutsättning att ni får lov att använda dem).

Steg 3, vecka 36 och 37: ”Gotta share”

Skriftligt:

 1. När ni är färdiga med era presentationer ska de skickas till urkund (adress: charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se) och publiceras på era individuella bloggar (senast torsdagen vecka 36).
 2. Sedan ägnar vi vi oss åt kamratrespons och bearbetning (på torsdagen vecka 36) och
 3. till sist lägger vi slutresultatet på bloggen Elever & lärare tipsar & diskuterar: http://cwastes.skolbloggen.se/ (senast tisdagen vecka 37).

Vecka 37 kommer ni att ta del av och kommentera flera av era kurskamraters bokpresentationer (via bloggarna).

Har ni några önskemål kring hur vi ska dela in er för kamratrespons?

Muntligt:

I samband med de skriftliga redovisningarna ska ni muntligen visa vad ni gjort (”det här är den bok jag jobbat kring och så här gjorde jag”, fokus kommer alltså inte att ligga på fakta och analys utan på metod). Detta gör vi också vecka 37 och jag tänker mig att vi gör det i mindre grupper.

Har ni några önskemål kring gruppindelningen?

 

Mål för den här uppgiften:

Du ska kunna beskriva fakta och egna tankar kring romanen, författaren till romanen och den tid då romanen skrevs.

Du ska göra en sammanfattning av romanens handling, beskriva bokens huvudpersoner och budskap och föra fram argument, så att det blir tydligt för mottagarna vad du menar och varför du tycker som du gör.

Du ska använda bloggen när du jobbar med dina uppgifter så att du tydligt visar att du använder skrivandet som ett medel för tänkande och lärande.

Du ska jämföra din valda roman med andra egna erfarenheter ur livet och ur litterära texter, filmer, teater, etc som du tidigare läst eller sett.

Du ska visa att du inte bara intresserat dig för den roman som du själv redovisar, utan att du också tagit del av och engagerat dig i dina klasskamraters bokredovisningar (på så vis kan du lära dig lite om fler kända svenska, nordiska och internationella verk från olika tider och epoker och du lär dig mer om hur man kan välja att lägga upp en presentation)

Kriterier för betyget Godkänt

Du samlar material från olika håll (genom att läsa romanen och till exempel någon kortfattad författarpresentation och lite om den tid då boken skrevs). Du sållar ut det du tycker är viktigt och intressant. Du sammanställer det och lägger till egna synpunkter och argument för varför du tycker som du gör.

Du resonerar kring romanens handling, huvudpersoner och viktiga budskap och visar dina intryck i tal, skrift och bild.

Du visar att du känner till några betydelsefulla författarskap och idéströmningar och olika litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film. Du visar att du kan se likheter och skillnader mellan dem.

Du deltar aktivt och konstruktivt i kamratresponsen på på några av dina kurskamraters bokpresentationer och bearbetar din redovisning med hjälp av de tips du får. Du deltar aktivt i diskussioner kring böckerna och tolkningarna av dem.  Detta moment redovisar du framför allt genom att skriva kommentarer på kurskamraternas redovisningar (på bloggarna).

Kriterier för betyget Väl godkänt

Du söker på egen hand relevant och uppslagsrikt material för din presentation och klarar att själv värdera informationen du hittar.

Du planerar din presentation väl och förmedlar med stilistisk säkerhet dina erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.

Du analyserar och tolkar självständigt romanen som du läst och använder dig av litterära begrepp.

Du reflekterar över de samhälleliga och kulturella faktorer som format romanen och över romanens giltighet för vår tid.

Du använder dig av bildbaserade medier (foto och/eller film) och visar att du förstår hur du kan använda dem för att förstärka din presentation.

Du ger aktiv och konstruktiv respons på några kurskamraters bokpresentationer och du bearbetar din bokpresentation med hjälp av de tips du får.  Du visar tydligt att du tagit del av, försökt förstå och tagit del i diskussioner kring dina kurskamraters böcker – hur dina kurskamrater beskriver och tolkar dem och vilka intryck du får av dem. Detta gör du främst genom dina kommentarer på kurskamraternas redovisningar på bloggen.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Du diskuterar och analyserar romanen i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där den har uppstått. Du försöker också sätta dig in i detta vad gäller några av dina klasskamraters redovisningar (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du visar att du kan tolka budskapet i romanen och i de bilder/filmer du väljer till din presentation. Du visar också att du tagit fasta på detta i flera av dina kurskamraters bokpresentationer (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du analyserar och värderar berättartekniken i romanen och drar egna slutsatser och du visar hur du reflekterar kring detta även är du tar del av dina kurskamraters redovisningar (det gör du genom dina kommentarer på deras redovisningar).

Du deltar aktivt och konstruktivt i kamratrespons och bearbetar din bokpresentation med hjälp av de tips du får.

Day 14 - Visual Representation of a Reading List

Comments off

Första halvleken är slut – dags för utvärdering!

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Här kan ni läsa en sammanställning av era svar: https://docs.google.com/document/d/1fQCZZyhnXqZOUCPQGhuulP0rd72qLIscYYMUTKtQWUo/edit?hl=sv

Comments off

Ljuv läsning

Nu har vi kommit till en av kursens höjdpunkter. Vi ska nämligen ta oss tid att försjunka in i fantasins förtrollade värld.

Det är häftigt med fiktion, trots att den är påhittad kan den kännas alldeles verklig och sann, till och med när den handlar om alfer eller rymdvarelser. Samtidigt kan tidningsartiklar som gör anspråk att spegla verkligheten såsom den verkligen ser ut, kännas vinklade och förljugna. Vad är det som gör en berättelse trovärdig?

Uppgiften kommer att vara att läsa och fundera kring en så kallad klassiker. Vad du gör och hur du tänker kring ditt arbete och den bok som du valt, ska du redovisa i din personliga blogg (i stil med hur man skriver loggbok för projektarbetet). Slutredovisningen blir att du gör ett boktips med gymnasieungdomar som målgrupp.

Steg 1:

 • Välj en bok av en författare som intresserar dig! Nu på tisdag 10/5 kommer vår skolbibliotekarie och ger boktips. Har du en klassiker som du redan nu vet att du vill läsa så ta med den till lektionen. Annars får du låna en av oss. Så här skriver man i Wikipedia om vad en klassiker är:

Klassiker kan avse:

 • skönlitterär litteratur som läses av generation efter generation, exempelvis Gullivers resor, och anses vara god litteratur. De tillhör ofta kanon.

Så här skriver NE:

klassiker, ett litterärt eller konstnärligt verk som bedömts vara av bestående värde eller en upphovsman till sådant verk.

KLASSIKER, http://www.ne.se/kort/klassiker/1193613
NATIONALENCYKLOPEDIN, 2011-05-05

 • Skriv i din blogg minst en gång i veckan. Berätta vilken bok du läser och anteckna sådant du vill komma ihåg till din redovisning (handlingen, de viktigaste karaktärerna, hur boken är skriven). Bloggen använder du både för att du ska samla dina tankar kring boken, men också för att jag ska kunna följa ditt arbete. Jag vill alltså ta del av hela processen, inte bara slutprodukten. Du som strävar efter VG och särskilt du som strävar efter MVG förväntas i dina blogginlägg systematiskt reflektera kring frågeställningar kopplade till boken. Här kommer tips på sådant du kan ta upp: http://cwaste.skolbloggen.se/svenska/litteraturanalys-och-lasloggar/. När jag läser era blogginlägg kommer jag framför allt att ta fasta på innehållet: era beskrivningar, jämförelser och analyser (dessa anteckningar är ju inte era slutredovisningar, i slutredovisningarna är både formen och innehållet viktigt), men tänk på att ni även här tränar ert skrivande (så var inte slarviga) och det behöver ni inför slutredovisningen,  inför andra kommande uppgifter och det nationella provet i höst.

Steg 2:

 • Fundera över vad du ska ta upp när du presenterar boken. Vad är intressant och viktigt att veta? Här kommer några förslag:
  • Lite information om författaren och om den tid då bokens skrevs (sätta in boken i sitt sammanhang).
  • Lite information om boken, till exempel vad boken handlar om (i stora drag), varför den har en viss titel, hur den är skriven, vad som är bokens budskap, vad kan den säga oss i dag …
  • Jämför boken med dina tidigare erfarenheter. Liknar boken andra böcker, teaterstycken, filmer eller musikföreställningar som du känner till?
  • Ett omdöme med motivering. Vilka läsare passar boken för?

Steg 3:

 • Bestäm dig för hur du ska redovisa boktipset på din blogg. Var kreativ och använd dig av flera redovisningsformer. Alla måste skriva en del av redovisningen och illustrera med någon typ av bild eller film. Jag vill också att ni ska använda er av ljud (till exempel via ljudfil eller film). Här kommer några förslag:
  • Skriva om den. (Dra nytta av saker som du skrivit din blogg, medan du läst boken.)
  • Läsa in en bit av boken (som en ljudfil).
  • Dramatisera/filma något avsnitt.
  • Sammanfatta boken (eller delar av den) i form av en tecknad serie eller bilderbok.
  • Använda bilder (egna eller bilder som ej är upphovsrättsskyddade).

Steg 4:

Steg 5:

 • När tipsen är publicerade ska vi ta del av och kommentera varandras boktips.

Här har jag klippt in Skolverkets mål för Svenska b:

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs:

Eleven skall
kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte

ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studieinriktning

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker

Kriterier för betyget Godkänt

Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter målgrupp och syfte.
Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.
Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift.
Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar.

Kriterier för betyget Väl godkänt

Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig framställning samt granskar och värderar informationen.
Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.
Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp.
Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid.
Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt

Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.
Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.
Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser.

 

 

Comments off

« Föregående sida« Previous entries Next entries »Nästa sida »

Hoppa till verktygsfältet