Skicka till Urkund

Ibland kommer jag att be dig att skicka din text till Urkund för granskning. Det är för att jag vill se att du kan hantera källor och formulera dina texter självständigt.

Vid dessa tillfällen ska du skicka ditt arbete i form av en bifogad fil till adressen charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se.

Skicka filen från din skolmejl. Då syns det att arbetet kommer från dig. Urkund brukar skicka ett svar på att de mottagit din fil. Då ber de dig skriva vem du är. Gör gärna det.

När det är inlämning i samband med skrivning i klassrummet, till exempel när vi skriver referatprov eller gör ett nationellt prov, då vill jag att du skickar din fil till två mottagare samtidigt: till mig på skolans nät på cwn@utb.simrishamn.se och så till min adress i Urkund charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se. Så gör vi för att vi ska kunna se på min e-post att jag tagit emot filen innan du går.

Urkund kan ta emot många typer av format, även Pdf, men använd vanliga format, eftersom jag också ska kunna öppna filerna sedan!

Vid vanliga hemuppgifter – gör så här:

  1. Välj ett vanligt filformat, helst .doc, så att filen är lätt för mig att öppna.
  2. Döp filen till ditt namn och uppgiftens namn, till exempel Charlotta_Wasteson_Referat_ Näthatet.
  3. Öppna din skolmejl.
  4. Skriv ett mejl till Urkund. Adressera mejlet till charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se och skicka med ditt arbete som en ”bifogad fil”.
  5. Urkund brukar skicka ett svar på att de mottagit din fil. Då ber de dig skriva vem du är. Gör gärna det.
  6. När jag har fått Urkunds analys går jag igenom din text och ger dig respons på den.

Leave a Comment

Hoppa till verktygsfältet